(16.20 hodin)

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písm. A58.

Zde bych chtěl jenom připomenout, že pokud nebude tento návrh přijat, je potřeba ve vládním návrhu provést legislativní opravu, kde je místo nově používaného výrazu "licence" použit starý výraz "oprávnění".

Doporučuji, pan ministr nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 230 z přítomných 171 poslanců 82 pro, 76 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Je zde návrh na odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

Prosím pokračovat.

 

Poslanec Petr Koháček: Budeme hlasovat o návrhu A67. Zpravodaj doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 231 z přítomných 166 poslanců 139 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: A nyní budeme hlasovat o návrhu A72.

Zpravodaj doporučuje, pan ministr rovněž doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 232 z přítomných 170 poslanců 145 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o všech zbývajících návrzích z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost.

Zpravodaj doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 233 z přítomných 170 poslanců 147 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: A nyní - a jsem přesvědčen, že jsem se nezmýlil - můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních), sněmovní tisk 1071, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 z přítomných 170 poslanců 123 pro, 28 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme skončili maraton třetích čtení. Doufám, že je všeobecná spokojenost, že jsme jich udělali tento počet.

Pan ministr chce asi poděkovat.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, pan předseda sněmovny se nemýlil. Chci poděkovat výboru pro obranu a bezpečnost, jmenovitě pracovní skupině, která seděla nad pozměňovacími návrhy, protože myslím, že napočtvrté se podařilo schválit novou právní úpravu držení a nošení střelných zbraní, která je krokem správným směrem. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jenom varuji ty, kteří masově odcházejí, že se dále bude hlasovat.

Vracíme se k bodu 171, k přerušenému bodu. Tentokráte větší vysílenost předvedla pravá část sněmovny, protože masově odchází, zatímco levá vydržela sedět.

 

Prosím pana poslance Severu k bodu

 

171.
Řešení situace v letecké záchranné službě

 

Jsme v momentu ukončené podrobné rozpravy a jsme v momentu hlasování o celku návrhu usnesení, nebo o návrzích usnesení?

 

Poslanec Pavel Severa: O návrzích usnesení. Dámy a pánové, obdrželi jste písemně před polední přestávkou přepsané návrhy usnesení k situaci v letecké záchranné službě. Máte možnost nahlédnout do seznamu vystupujících, kteří navrhli usnesení.

Zaznamenal jsem požadavek, aby bylo hlasováno po jednotlivých bodech jednotlivých poslanců. Domnívám se, že tomuto návrhu můžeme bez problémů vyhovět.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, prosím, navrhujte, o čem přesně budeme hlasovat.

 

Poslanec Pavel Severa: Ano, dovolím si začít s návrhy hlasování o usneseních, a to tak, že budu číst jednotlivé návrhy, tak jak byly vzneseny.

Před sebou máte jako první návrh, který jsem přednesl v podrobné rozpravě a který žádá o revokaci usnesení vlády České republiky 1029. Je to první návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 235 z přítomných 166 poslanců 50 pro, 68 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o další návrh, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Severa: Druhý návrh ukládá výboru pro obranu a bezpečnost, aby se zabýval touto problematikou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 236 z přítomných 166 poslanců 65 pro, 59 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Severa: Třetí návrh je, aby se touto problematikou zabýval výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat o tomto třetím návrhu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 z přítomných 167 poslanců 96 pro, 51 proti. Návrh byl přijat.

 

Mám zde návrh na odhlášení. Prosím, abyste se odhlásili a znovu přihlásili svými identifikačními kartami. (Děje se.)

 

Čtvrtý návrh je, aby se tím zabýval hospodářský výbor. Je to tak? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 z přítomných 151 poslanců 42 pro, 82 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Pavel Severa: Pak je tady návrh na zřízení dočasné komise. Zaznamenal jsem námitku, že bychom neměli zřizovat takto komisi. Potom jsem došel k závěru s právníky, že je to možné. Nicméně zvlášť musíme potom zařadit bod "Volba členů komise", tak aby bylo jasné, že to neznamená okamžitě jmenování členů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP