(16.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Někteří poslanci si ještě chtějí zkontrolovat hlasování. Hlásí se pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, v předchozím hlasování jsem chtěl hlasovat pro, ale nerozsvítilo se mi světýlko. Z tohoto důvodu zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování o procedurální námitce. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 172 hlasovalo 140 pro, 9 proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat. Přečtěte to, pane poslanče, prosím znovu.

 

Poslanec Petr Koháček: Budeme hlasovat o návrhu C1.

(Stanovisko předkladatele: nedoporučuji. Stanovisko zpravodaje: doporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 171 poslanců hlasovalo 81 pro, 80 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Takže překlep pana poslance Němce způsobil pokles dalších pěti hlasů. Je to docela zajímavé.

 

Poslanec Petr Koháček: Dále budeme hlasovat o návrhu C2.

(Stanovisko předkladatele: neutrální, stanovisko zpravodaje: nedoporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 172 poslanců hlasovalo 16 pro, 108 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Můžeme hlasovat o návrhu C3.

(Stanovisko předkladatele: nedoporučuji. Stanovisko zpravodaje: doporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 171 poslanců hlasovalo 96 pro, 62 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pod písmenem D poslance Grünera.

(Stanovisko předkladatele: neutrální. Stanovisko zpravodaje: nedoporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 172 poslanců, hlasovalo 84 pro, 79 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném pod písmenem E poslance Grosse.

(Stanovisko předkladatele: doporučuji. Stanovisko zpravodaje: nedoporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 171 poslanců hlasovalo 68 pro, 68 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o návrhu poslance Klase pod písmenem F1.

(Stanovisko předkladatele: doporučuji. Stanovisko zpravodaje: doporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 172 poslanců hlasovalo 144 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní můžeme hlasovat o návrhu F2.

(Stanovisko předkladatele: doporučuji. Stanovisko zpravodaje: také doporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 172 hlasovalo 143 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o návrhu F3.

(Stanovisko předkladatele: doporučuji. Stanovisko zpravodaje: také doporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 172 poslanců hlasovalo 144 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o návrhu A4.

(Stanovisko předkladatele: nedoporučuji. Stanovisko zpravodaje: doporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 226 z přítomných 171 poslanců hlasovalo 83 pro, 82 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o návrhu A17.

(Stanovisko předkladatele: nedoporučuji. Stanovisko zpravodaje: doporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 227 z přítomných 171 poslanců hlasovalo 84 pro, 80 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o návrhu A46.

(Stanovisko předkladatele: doporučuji. Stanovisko zpravodaje: také doporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 228 z přítomných 172 poslanců hlasovalo 136 pro, 19 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod číslem A56.

(Stanovisko předkladatele: doporučuji. Stanovisko zpravodaje: doporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 229 z přítomných 172 poslanců hlasovalo 141 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP