(15.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 173 poslanců 162 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, takže navrhuji hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Dám hlasovat. Zahájil jsem hlasování o vládním návrhu zákona ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 173 poslanců 122 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi a panu guvernérovi. Ten tady vlastně ještě může zůstat, protože se dostáváme k bodu číslo 132, kterým je

 

132.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
/sněmovní tisk 1091/ - třetí čtení

 

Pan ministr spravedlnosti. Pan poslanec Doležal zůstává. Otevírám rozpravu. Rozprava byla skončena. Závěrečná slova? Není potřeba. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dovolil bych si navrhnout proceduru. V podstatě bych nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru jako celku a poté o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat o proceduře.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 173 poslanců 157 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nechte hlasovat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Navrhl bych hlasování o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení ústavně právního výboru pod body 1 a 2. Stanovisko zpravodaje kladné, stanovisko ministra kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 173 poslanců 161 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona s tímto jedním pozměňovacím návrhem.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 173 poslanců 163 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi i panu guvernérovi.

 

Poslední čtení dnešního dne je bod 133, kterým je

 

133.
Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona číslo 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona číslo 288/1995 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
/sněmovní tisk 1071/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra Grosse a pana zpravodaje Koháčka.

Otevírám rozpravu k legislativně technickým úpravám. Hlásí se někdo k legislativně technickým úpravám? Ne-li, rozpravu končím.

Přeje si pan ministra vnitra závěrečné slovo? Ano.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já své závěrečné slovo omezím na několik věcí.

Za prvé bych chtěl ještě jednou poděkovat poslancům výboru pro obranu a bezpečnost, jmenovitě pracovní skupině, která seděla nad konkrétní textací jednotlivých pozměňovacích návrhů, za to, jakou práci odvedla, a věřím, že v tuto chvíli se již blížíme do fáze, kdy je velmi pravděpodobné, že bude schválen na několikátý pokus návrh tohoto zákona.

Pak mi dovolte, abych se vyjádřil pouze k těm pozměňovacím návrhům, u kterých cítím, že je určitý problém a že by mělo moje stanovisko zaznít trochu odůvodněně, nejen pouhé doporučuji - nedoporučuji.

Nejprve k usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Již v průběhu druhého čtení jsem zde avizoval problém se dvěma pozměňovacími návrhy. Jeden se týká bodu 36 pozměňovacích návrhů. Ten se vztahuje k § 30 odst. 8 vládního návrhu a týká se to rozšíření praktické části zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem o střelbu na pevný cíl. Jenom připomínám, že důvod, proč nesouhlasím, je ten, že zkoušku střelbou na pevný cíl musel absolvovat ten, kdo vůbec může žádat o to, aby byl zkušebním komisařem. To je ten důvod, proč si myslíme, že je to nadbytečné. Samozřejmě jsou s tím spojené určité nároky technické a finanční na resort Ministerstva vnitra a na státní rozpočet a vzhledem k nadbytečnosti se nám to zdá být skutečně zbytečnou záležitostí.

Co se týče zkoušky, kterou budou procházet tito žadatelé, ta je zaměřena především na teoretické znalosti. Test bude zhruba dvojnásobný, který budou dělat tito žadatelé oproti žadatelům o zbrojní průkaz, a bude doplněn i ústním pohovorem.

Chtěl bych upozornit na rozdíl mezi žadatelem o zbrojní průkaz a tím, kdo žádá, že chce být zkušebním komisařem, protože to může žádat skutečně někdo, kdo toto prokázal. Čili to je první věc, kterou jsem avizoval, a doporučoval bych sněmovně, aby na základě těchto argumentů přece jen nepodpořila tento jeden pozměňovací návrh výboru pro obranu a bezpečnost.

Druhý, se kterým cítím, že je určitý problém, se týká bodu 58. usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. To se vztahuje k § 73 odst. 3. To se týká povinnosti Policie ČR předávat údaje o ztracených a odcizených zbrojních průkazech nebo zbrojních licencích. Tady se vůbec nelišíme v cíli. Jenom tvrdíme, že formulace, tak jak je předložena v pozměňovacím návrhu, je dosti vágní. Není tam např. stanoveno, jak často má toto probíhat, jsou tam určité technické problémy s doručováním resp. s dopravením této informace, a proto si myslíme, že by bylo mnohem vhodnější, kdyby toto zveřejňování bylo na internetu, tak jak to děláme u jiných záležitostí. Výhoda internetu je i v tom, že může být prakticky dennodenně aktualizován seznam, což je mnohem operativnější a splňuje to podle našeho názoru lépe účel, který je sledován, a tady znovu připomínám shodný cíl, který je sledován usnesením výboru pro obranu a bezpečnost i původním návrhem.

Pak ještě přibyly dva problémy, nad kterými bych chtěl, abyste se zamysleli před hlasováním. Jsou to dva problémy, které se týkají usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Jeden se týká bodu 4. § 2 odst. 2 písm. a) a b). Po poměrně důkladné legislativní analýze tohoto dospíváme k názoru, že textace nedává jednoznačnou odpověď na otázku, zda samotná nenabitá zbraň, kterou má držitel u sebe mimo prostory uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 návrhu zákona v neuzavřeném obalu, bude v režimu držení zbraně, nebo nošení zbraně. To je velmi podstatné. Obáváme se, že v praxi může docházet k velmi nepříjemným situacím, kdy vlastně i mimo vůli zákonodárce, protože to nebylo jako problém, který byl diskutován ve výboru pro obranu a bezpečnost, bude vlastně takto obcházena snaha o to, aby nošení zbraně v té podobě tak, jak o tom hovoří zákon, bylo více regulováno.

Takže tento pozměňovací návrh podle mého názoru s textací proti samotné vůli předkladatelů tohoto pozměňovacího návrhu může tyto problémy přivodit. Tady bych doporučil, pokud to ještě bude možné při schvalování procedury, aby se o tomto bodu hlasovalo samostatně.

Podobná věc se týká bodu 17, to je § 12 odst. 6, který podle našeho názoru nebere v úvahu to, že nabývání vlastnictví a držení zbraně kategorie B řeší ustanovení § 12 odst. 5 návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP