(15.40 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodech 10, 11, 12, 13 a vzhledem k tomu, že byl přijat návrh 8, ještě o dodatečné legislativní úpravě, kterou jsem přednesl ve třetím čtení.

(Zpravodaj doporučuje. Předkladatel doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 200 z přítomných 173 170 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní jsme vyčerpali podle mých podkladů všechny pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat o usnesení jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat o vládním návrhu zákona, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 201 z přítomných 173 poslanců 169 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přecházíme k bodu

 

131.
Vládní návrh zákona o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)
/sněmovní tisk 1082/ - třetí čtení

 

K panu ministru Rusnokovi se přidá zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Doležal.

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte abych přednesl jednu legislativní úpravu, kdy při přepisu vypadlo u pozměňovacího návrhu C1 za § 8 odst. 2 "písmeno b)". Žádám, aby toto bylo v rámci třetího čtení doplněno. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chcete o tom dát hlasovat, pane zpravodaji, nebo je to čistě technická věc?

 

Poslanec Vladimír Doležal: Pokud nikdo nevznáší námitku, tak bych to bral jako úpravu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Končím rozpravu a dám slovu panu ministrovi.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budete hlasovat ve třetím čtení o tzv. zákonu o platebním styku. Během druhého čtení zde zazněly pozměňovací návrhy předložené rozpočtovým výborem, ústavně právním výborem a dále pozměňovací návrhy přednesené panem poslancem Doležalem a panem poslancem Exnerem. K jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím při hlasování.

Celkově chci zopakovat, že návrhy předložené ústavně právním výborem považuji za určité zpřesnění navrhovaného znění. Naopak pozměňovací návrhy rozpočtového výboru by při případném přijetí vedly ke zhoršení postavení klientů v tuzemském mezibankovním styku a nemohu je podpořit.

Zpracovatelem návrhu byla Česká národní banka, proto pokud by pan guvernér měl zájem, tak bych si dovolil navrhnout, jestli by mu mohlo být uděleno slovo.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Má pan guvernér zájem? Rád mu slovo udělím.

 

Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, chtěl bych se jenom připojit ke stanovisku pana ministra financí Rusnoka. Domnívám se také, že u § 8, kde jsou dva pozměňovací návrhy, by bylo nakonec rozumné přijmout pozměňovací návrh, který upřesnil pan zpravodaj Doležal. Domnívám se, že to je nejenom důležité z hlediska ochrany spotřebitelů, ale i z hlediska toho, že je dobré znát obecně podmínky pro to, jaké jsou lhůty a jaké jsou podmínky při platebním styku. Myslím si, že to byl nejspornější bod tohoto zákona.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Doležala, aby řekl proceduru hlasování.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Navrhl bych následující proceduru. Za prvé bych nechal hlasovat o pozměňovacích návrzích pod bodem A, za druhé pod bodem B. Potom bych nechal hlasovat o návrhu C1, poté C2, pak D1 a D2.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Má někdo námitku proti této proceduře? Pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, já bych poprosil, abychom hlasovali samostatně o bodu B2. Mám tam rozdílný názor oproti bodům 1 a 3. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat o takto pozměněném návrhu procedury.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 202 z přítomných 174 poslanců - je evidentní, že byl návrh přijat - proti 2, pro 159.

 

Prosím, postupujme tímto způsobem.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Takže já bych teď navrhl hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písm. A.

(Zpravodaj doporučuje. Předkladatel nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 203 z přítomných 174 75 pro, 83 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Nyní bych nechal hlasovat o návrhu B2.

(Zpravodaj doporučuje. Předkladatel rovněž doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 204 z přítomných 174 144 pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní bych nechal hlasovat o zbylých návrzích pod písm. B.

(Zpravodaj doporučuje. Předkladatel rovněž doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 205 z přítomných 174 163 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní bych nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. C1, který byl upraven ve třetím čtení.

(Zpravodaj doporučuje. Předkladatel má stanovisko neutrální.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 206 z přítomných 174 143 pro, 24 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní bych nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. C2.

(Zpravodaj doporučuje. Předkladatel nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 207 z přítomných 174 56 pro, 112 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní bych nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. D1.

(Zpravodaj doporučuje. Předkladatel rovněž doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 174 163 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní bych nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. D2.

(Zpravodaj doporučuje. Předkladatel doporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP