(15.30 hodin)

Poslanec Petr Matějů: Nyní bychom měli hlasovat o bodu B2 na straně 6. Zpravodaj i předkladatel souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 171 poslanců 163 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Matějů: Nyní je na řadě bod C na straně 6. Předkladatel i zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 171 poslanců 163 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Matějů: Na závěr bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsem přednesl v rámci třetího čtení, což byly pouze legislativně technické opravy. Zpravodaj i navrhovatel souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 172 poslanců 157 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Matějů: Tím jsme, pane předsedo, vyčerpali všechny body. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dávám hlasovat o vládním návrhu ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 172 poslanců 164 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Skončili jsme projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Nyní máme bod

 

129.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění
zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 971/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra financí, aby se posadil u stolku zpravodajů. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Kocourka a vítám guvernéra České národní banky. Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi,a bych v rámci třetího čtení upozornil na jednu legislativně technickou poznámku, která může vzejít po hlasování o pozměňovacích návrzích.

Pokud dojde k přijetí pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru bod 8 týkajícího se změny zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, budou na konci v nadpise zákona jako legislativně technická úprava muset být ještě jednou zopakována slova "a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů".

Tolik technické doplnění pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Má někdo nějaký jiný návrh? Ne-li, budeme o tom hlasovat. Přeje si pan ministr závěrečné slovo? Nepřeje. Pan zpravodaj také ne. Prosím, navrhněte proceduru hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: V hlasování se budeme opírat o podklad 971/3, kde máme uvedeny pozměňovací návrhy, které jsou z rozpočtového výboru. Ve druhém čtení žádné další dodatečné pozměňovací návrhy nezazněly, takže budeme hlasovat pouze o pozměňovacích návrzích označených jako A. Navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích A takto: Nejdříve o bodu A1, poté o bodech A2, A3 a A4 současně, neboť spolu souvisejí. Poté o bodech A5 a A67, neboť spolu také souvisejí, poté o bodu A7, poté A8, poté A9 a nakonec o legislativně technických pozměňovacích návrzích, a to o bodech A10, A11, A12, A13, případně o legislativně technickém návrhu, který jsem přednesl v rámci třetího čtení, dohromady.

Pokud nebudou námitky, doporučuji tento postup.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Všichni zúčastnění navrhovatelé vnímali tuto proceduru?

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tuto proceduru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti takovému návrhu?

V hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 172 poslanců 160 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, postupujme podle tohoto schváleného návrhu.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, teď jsem byl upozorněn, že pozměňovací návrhy nejsou označeny jako A. Omlouvám se, že jsem používal písmeno A. Takže pojedeme pouze po číslech, jak to máme v podkladu.

Prvním pozměňovacím návrhem je návrh označený jako č. 1. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 172 poslanců 166 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali společně o bodech 2, 3 a 4. Zpravodaj je neutrální, předkladatel doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 173 poslanců 121 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodech 5 a 6 společně. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 173 poslanců 168 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodu 7. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel má stanovisko kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 197 z přítomných 173 poslanců 170 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodu 8. Zpravodaj doporučuje, předkladatel rovněž doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 173 poslanců 151 pro, 10 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodu 9. Zpravodaj doporučuje, předkladatel rovněž doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 173 poslanců 168 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP