(14.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 168 z přítomných 171 poslanců 23 pro, 136 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Poslední pozměňující návrh paní kolegyně Jirousové pod písm. F9.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 171 poslanců 25 pro, 141 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Tímto jsme se vypořádali s paní kolegyní Jirousovou, resp. s jejími pozměňovacími návrhy, a můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu pod písm. H paní kolegyně Emmerové.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 171 poslanců 26 pro, 113 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Tolik pozměňovací návrhy paní poslankyně Emmerové a nyní přejdeme k pozměňovacím návrhům pod písm. I. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. I1.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 172 poslanců 141 pro, 26 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. I2.

(Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj výrazný souhlas.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 172 - to je hezká shoda okolností - 55 pro, 111 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Já myslím, že až se páni kolegové - zejména páni kolegové - seznámí s tím, co bylo skryto pod tímto pozměňujícím návrhem, budou si říkat, že to je velká škoda. Nicméně mi nezbývá nic jiného, než nechat hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. I3.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 172 poslanců 144 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. I4.

(Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj souhlasí.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 174 ze 172 přítomných 61 pro, 97 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli nám zbývá poslední pozměňovací návrh pod písm. I, a to I5.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 172 poslanců 166 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli nám zbývají pozměňující návrhy pana kolegy Karla Vymětala pod písm. J. Hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pod písm. J1.

(Předkladatel neutrální stanovisko, zpravodaj rovněž ponechává na vůli sněmovny.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 176 z přítomných 172 poslanců 108 pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli bychom hlasovali o pozměňujícím návrh pana kolegy Vymětala pod písm.J2.

(Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj velmi mírně negativní stanovisko.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 177 z přítomných 172 poslanců 34 pro, 107 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Podle mého názoru jsme se v tuto chvíli vypořádali se všemi pozměňujícími návrhy, a proto si myslím, že můžeme nechat hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo. Dovolte mi požádat o desetiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. 14.56 - čili začínáme v 15.06.

 

(Jednání přerušeno ve 14.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP