(14.40 hodin)

Poslanec Tomáš Teplík: Přečetl bych nehlasovatelné pozměňovací návrhy. Prosím, aby jejich předkladatelé a zpravodajové jednotlivých výborů dávali pozor.

V tuto chvíli se nehlasovatelnými staly pozměňovací návrhy v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu A2 - 4, A6 - 14, A16 - 25, a poté pozměňovací návrhy pod písmenem E1 kolegy Maštálky ve vazbě na C9 a pozměňovací návrh F1 paní kolegyně Jirousové ve vazbě na týž pozměňovací přijatý pozměňovací návrh.

Poté se stal nehlasovatelný návrh pod písmenem F2 paní kolegyně Jirousové, bylo přijato C26, a pozměňovací návrh F4 kolegyně Jirousové - byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem C 40.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšeli jste všichni výpověď o nehlasovatelnosti. Vidím pokyvování hlavou, jdeme dále.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C15.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím o stanoviska.

(Stanovisko předkladatele a zpravodaje je souhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 156: přítomno 171, 143 pro, 19 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C45.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 157: přítomno 171, 163 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Tím, že jsme přijali tento pozměňovací návrh, stává se nehlasovatelný pozměňovací návrh pana kolegy Exnera pod písm. D.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec se s tím smířil.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli bychom hlasovali společně o pozměňovacích návrzích A1 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a pozměňovacím návrhu B výboru pro evropskou integraci. Je tam logická souvztažnost, myslím si, že je možné hlasovat dohromady.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím o stanoviska.

(Stanovisko předkladatele a zpravodaje souhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 158: z přítomných 171, pro 145, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh pod písmenem C1 usnesení hospodářského výboru.

Hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod písm. A5.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím o stanoviska.

(Stanovisko zpravodaje i předkladatele souhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 159: z přítomných 171, pro 166, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Tímto rozhodnutím se stává nehlasovatelný návrh hospodářského výboru pod písm. C6.

Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. A15 usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 160: z přítomných 171 pro 149, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Tímto rozhodnutím se stal nehlasovatelný pozměňovací návrh paní kolegyně Jirousové pod písm. F3.

Hlasovali bychom o pozměňovacích návrzích pod písm. E - pozměňovací návrhy pana kolegy Maštálky. Hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pod písm. E2.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 161: z přítomných 171 pro 23, proti 141. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Maštálky pod písmenem E3, což je variantní pozměňovací návrh. K variantě č. 1 má zpravodaj kladné stanovisko.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Předkladatel má stanovisko neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 162: z přítomných 171 pro 132, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Maštálky pod písm. E4.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 163: z přítomných 171 pro 25, proti 141. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Maštálky pod písm. E5.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 164: z přítomných 171 pro 23, proti 141. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy pod písm. E pana kolegy Maštálky. Můžeme přejít k písmenu F paní kolegyně Jirousové.

První pozměňovací návrh paní kolegyně Jirousové, o kterém budeme hlasovat, je pozměňovací návrh pod písm. F5.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje nesouhlasné).

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 165: z přítomných 171 pro 24, proti 133. Návrh i bez mého opožděného oznámení nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem F6.

(Stanoviska: předkladatel neutrální, zpravodaj souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 166: z přítomných 171 pro 147, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Následuje pozměňovací návrh pod písmenem F7.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 171 pro 165, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Následuje pozměňovací návrh pod písmenem F8.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje nesouhlasné.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP