(16.20 hodin)
(pokračuje Klaus)

Děkuji panu místopředsedovi vlády i panu zpravodaji.

 

Dostáváme se k bodu 80, kterým je

 

80.
Vládní návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců
a státních zástupců a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1167/ - prvé čtení

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás jménem vlády, abych vám představil a odůvodnil vládní návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců.

Jak jsem již uvedl při projednávání předchozího bodu, předložený návrh navazuje na komplexní novelu zákona č. 236 a vedle nápravy nedostatků v dosavadní právní úpravě, zejména neúměrně se vzdalující úrovně platu soudců a státních zástupců od úrovně platů poskytovaných vysokoškolsky vzdělaným odborníkům s vysokou mírou odpovědnosti, jejichž prostředky a platy jsou rovněž hrazeny z veřejných rozpočtů, jsem přesvědčen o tom, že do předkládané úpravy se navrhuje zahrnout veškeré otázky poskytování platu a náhrad soudců a státních zástupců tak, aby byla komplexní a nezbytné odchylky vyplývaly pouze z rozdílu v organizaci soudců, soudů a státních zastupitelství.

Zamítnutí předchozího zákona otevřelo otázku metody dalšího projednávání. Jsem přesvědčen, že je možné tento zákon propustit do druhého čtení a příslušné dílčí úpravy učinit ve výborech.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Opět pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že předkladatel sdělil své závažné důvody k tomu, aby tento zákon byl bez ohledu na osud předchozího návrhu projednáván už s ohledem na platy státních zástupců, doporučuji propuštění tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil opět pan poslanec Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Pane předsedo, já opět stručně zrekapituluji obsah tohoto vládního návrhu. Sjednocuje platy soudců a státních zástupců, to znamená v kategorii státních zástupců zvyšuje jejich úroveň platové základny o 10 %, navrhuje stejný princip stanovení platové základny, jako jsme projednávali v minulém bodu, to znamená x-násobku průměrného výdělku v nepodnikatelské sféře, je to trojnásobek, čili celé spektrum argumentů, o kterém jsem hovořil, tady platí. Zčásti změkčuje dopad institutu odebrání dalších platů proti ústavním činitelům, protože u nich dochází k redukci o třináctý a čtrnáctý plat, kdežto u této kategorie soudců a státních zástupců se třináctý plat rozpouští do standardních dvanácti platů. Omezuje odebírání platů soudcům a státním zástupcům po dobu jejich pracovní neschopnosti čili nemoci na dobu 60 dnů a nahrazuje rovněž víceúčelovou paušální náhradou odvozenou z platové základny na jednoúčelovou.

Ještě bych se zmínil o další věci, kde se zpřesňuje poskytování náhrad při pracovních cestách, a to tím způsobem, jako je u pracovníků v běžném pracovním poměru. A co je nové: zavádí novou paušální náhradu výdajů na tzv. odbornou literaturu, která představuje 5,5procentní hodnotu z platové základny a má potom ve svém dopadu určitý přímý dopad do výdajů státního rozpočtu, který činí cca 100 milionů korun.

Myslím si, že tento zákon vedle své určité odborné části s sebou nese řadu argumentů, které vyplývají z původního návrhu, který jsme projednávali před chvílí. Já se domnívám, že by bylo serióznější, protože se jedná o zákony se stejnou účinností, navrhuji, abychom tento návrh zákona vrátili vládě k dopracování.

Děkuji, pane předsedo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, já vás příliš v obecné rozpravě nezdržím. Já sice akceptuji to, že platy soudců a státních zástupců jsou vyčleněny z jednotného zákona, nakonec jsme s tím měli vždycky ty největší i ústavní problémy, s tím, jakým způsobem se tady zacházelo s určitou zákonnou normou a v jakém časovém úseku. Ale podotýkám, a to tady neřekl můj předřečník, že samotný návrh zákona znamená, že na rozdíl od předchozího tisku znamená tento návrh čisté zvýšení výdajů státního rozpočtu cca o 100 milionů korun. To si myslím, že je trošku o něčem jiném, než je původní návrh, a právě proto si myslím, že je potřeba se tím zabývat komplexně, a vzhledem k tomu, že prošlo u prvního návrhu vrácení, navrhuji u tohoto tisku také vrácení předkladateli k dopracování.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Další je pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych jenom pro záznam oznámit, že v pořadovém hlasování číslo 287, to znamená v hlasování o vrácení předchozího vládního návrhu zákona, jsem ve sjetině uveden jako poslanec, který nehlasoval. Hlasoval jsem pro. Hlasování nezpochybňuji, uvádím to pouze pro záznam.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se další hlásí? Jestli nikdo, končím rozpravu.

Chce pan místopředseda vlády? Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych zdůraznit nejzákladnější obsah tohoto zákona, totiž že vyrovnává platy státních zástupců na úroveň soudců. Je to dáno i změnou trestního procesu jako takového, kde pro státní zástupce je poměrně významnější úloha než v předchozím systému. Myslím, že to je spravedlivé.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedo, v rozpravě padly dva návrhy na vrácení k dopracování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Vážení kolegové, zavolám vaše kolegy. Stejně vás odhlásím pro pořádek, protože vidím velký pohyb ve sněmovně.

 

Budeme hlasovat o dvojnásobném návrhu na vrácení tohoto návrhu zákona k dopracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 288 z přítomných 160 poslanců 105 pro, 51 proti. Návrh byl přijat.

 

Opět musím poděkovat panu místopředsedovi vlády i panu zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP