(14.50 hodin)
(pokračuje Klaus)

Nejdříve budeme hlasovat o legislativně technických změnách navržených panem poslancem Bendou.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 261 z přítomných 181 poslanců 164 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Hlasování k pozměňovacím návrhům v části A jako celek. Stanoviska? (Navrhovatel souhlasí, zpravodaj rovněž souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 262 z přítomných 182 poslanců 171 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Návrhy v bodě B. Stanoviska? (Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 263 z přítomných 182 poslanců 28 pro, 144 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o celém návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 885, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 264 z přítomných 182 poslanců 151 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji navrhovateli, děkuji panu zpravodaji.

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu.

Hlásí se pan poslanec Palas. Doufám, že nechce měnit pořadí. Definitivně jsme si řekli, že všechno jde beze změn.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, velmi pokorně přistupuji k tomuto stolu, ale dovoluji si požádat o vrácení bodu 107 - což je vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, zákon o ovzduší, sněmovní tisk 912, třetí čtení - zpět do druhého čtení. Zároveň si dovoluji navrhnout, aby druhé čtení jako nový bod proběhlo ve čtvrtek po odpovědích na písemné interpelace.

Musím s politováním konstatovat, že do tohoto návrhu se vloudila chybička, sice malá, ale velmi podstatná pro zemědělství. Já bych prosil, aby nám bylo vyhověno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Přesto to můžeme udělat jen tou formou, že tento bod znovu otevřeme.

Zahajuji debatu k bodu

 

107.
Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší)
/sněmovní tisk 912/ - třetí čtení

 

Nyní jsem tento bod otevřel, zopakujte svůj návrh a já o něm dám bezprostředně hlasovat.

Hlásí se předseda klubu.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, mrzí mě, že poněkud zdržím rychlé tempo dnešního jednání, ale jsem v tuto chvíli nucen požádat o desetiminutovou přestávku na jednání klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Měli jste málo času ráno na setkání klubu. Budeme pokračovat v 15.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP