(14.30 hodin)
(pokračuje Klaus)

Máme tedy celkem devět náhradních karet.

Nyní prosím pana zpravodaje poslance Kapouna, aby se ujal slova a přednesl postupně jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Podle schválené procedury bychom tedy nejdříve hlasovali o podobě generální inspekce, to znamená, nejdříve protinávrhy proti návrhu hospodářského výboru D1 a D2.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Bude se hlasovat o D1 a D2 - dohromady, nebo zvlášt?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Bude se hlasovat o D1 a D2 dohromady, protože to je komplexní řešení generální inspekce. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla neutrální.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 243 z přítomných 180 poslanců bylo 75 pro, 86 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím dále.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dále bychom hlasovali o účinnosti, což je pozměňovací návrh pana poslance Vlčka D3. Chtěl bych upozornit, že původní účinnost je k 1. 7. 2001. (Stanovisko ministra kladné, zpravodaje velmi kladné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, jeden doporučuje, druhý velmi doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 244 z přítomných 180 bylo 107 pro, 70 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Jako třetí hlasování by byly pozměňovací návrhy pod písmenem A hospodářského výboru, kde pan poslanec Plachý požadoval samostatné hlasování k písmenu A2 a A11. Souhlasím s tímto hlasováním, podle dopadu bychom potom mohli hlasovat o návrzích A buď jako o celku, nebo kromě těchto dvou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím? Ještě jste to nedořekl.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Toto hlasování bychom museli upravit podle hlasování o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru buď jako o celku, anebo bez těchto pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Tak dobře, budeme nejdříve hlasovat o bodu A2. Prosím stanoviska. - (Ministrovo kladné, zpravodajovo záporné.) Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 245 z přítomných 180 bylo 64 pro, 104 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bod A11. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla doporučující).

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 246 z přítomných 182 poslanců 108 bylo pro, 72 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích A hospodářského výboru kromě již odhlasovaných pozměňovacích návrhů A2, A11 a A14.

(Stanoviska ministra i zpravodaje kladná.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se… Pardon, omlouvám se, končím hlasování, protože se hlásí pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: A14 je hlasovatelné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem si všiml toho, že pan poslanec Kapoun řekl A14, ale - snad to vysvětlí.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Chtěl bych říci, bod A14 hospodářského výboru je o účinnosti zákona. Pokud jsme odhlasovali D3, kde jsme účinnost odhlasovali dnem vyhlášení, pak myslím, že A14 už není hlasovatelný. (Poslanec Plachý uznává vysvětlení zpravodaje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Takže hlasujeme pouze o zbývajících návrzích pod písmenem A, stanoviska byla doporučující.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 182 v hlasování 248 bylo 177 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní přejdeme k části B.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Nyní jsme tedy u části B. Tam bylo navrženo, aby pozměňovací návrhy B1, B2 a B3 byly hlasovány jako celek. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla kladná.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 249 z přítomných 182 poslanců bylo pro 112, 66 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní se dostáváme k části C.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Nyní bychom hlasovali o bodech pod písmenem C, což jsou návrhy pana poslance Němce. Chtěl bych říci, že pokud byla odhlasována generální inspekce, není hlasovatelné C 11, protože je totožné s A10, což je vypuštění generální inspekce z původního zákona. Dále nejsou hlasovatelné návrhy C9 a C10, což je kolize s A6 a A7. A pokud byly odhlasovány pozměňovací návrhy B1 a B2, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy C1, C6 a C15.

Čili bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích C2, C3 a C13 společně, dále o C4, C5, C7, C8, C12, C14 jednotlivě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, budeme tedy hlasovat o C2, C3 a C13 společně.

(Stanoviska ministra i zpravodaje k C2 byla záporná.)

Čili hlasujeme o celku, ano?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Ne, jednotlivě, pane předsedo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano budeme tedy o těchto návrzích hlasovat jednotlivě… (Poslanec Kapoun: C3 a C13 tvoří jeden celek.) …Aha, takže prosím ještě jednou o stanoviska. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla nedoporučující.)

 

Zahájil jsem tedy hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 250 z přítomných 183 poslanců 78 bylo pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Teď návrhy C3 a C13 společně. (Stanovisko ministra i zpravodaje bylo záporné.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 251 z přítomných 183 poslanců 71 pro, 92 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní pozměňovací návrh C4. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla nedoporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 252 z přítomných 183 poslanců 67 pro, 86 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní pozměňovací návrh C5. (Stanoviska ministra i zpravodaje nedoporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 253 z přítomných 183 bylo 72 pro, 88 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Dále C7. (Stanoviska ministra i zpravodaje nedoporučující.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP