(14.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Nyní přecházíme k třetímu čtení jednotlivých zákonů, které máme na tuto schůzi.

 

Začínáme bodem

 

104.
Návrh poslanců Rostislava Čevely, Milana Cabrnocha a Josefa Janečka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 907/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Rostislav Čevela a zpravodajka výboru poslankyně Taťána Jirousová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 907/3.

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Zahájí ji paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Navrhuji tuto legislativně technickou úpravu: v bodu 3 a v bodu 6 se z gramatických důvodů slova "jejím pojištěncům, u kterého jsou registrováni" nahrazují slovy "jejím pojištěncům, kteří jsou u něho registrováni".

Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, nevím, jestli vás všichni poslouchali, ale doufejme, že ano. Doufejme, že nic nenamítají proti tomu, že to interpretuji jako legislativně technickou změnu? Je tomu tak, takže ji přijímáme.

Prosím, kdo chce vystoupit jako další? (Nikdo.) Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Prosím paní zpravodajku, aby navrhla postup při hlasování.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vzhledem k tomu, že ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně nezazněly žádné pozměňovací návrhy, máme před sebou pouze pozměňovací návrhy 907/3 z výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a doporučuji hlasovat o všech těchto pozměňovacích návrzích jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Nevím, jestli všichni vnímají, raději zazvoním. (Zvoní.) Prosím vás, teď jsme právě slyšeli návrh hlasovat o celku pozměňovacích návrhů uvedených v tisku 907/3.

 

Dám procedurálně hlasovat o hlasování jako celek.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 239 z přítomných 157 hlasovalo pro 140, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, dávám tedy hlasovat o celku pozměňovacích návrhů, tak jak jsou obsaženy ve sněmovním tisku 907/3. Táži se na názor navrhovatele? Je souhlasný, zpravodajky rovněž souhlasný.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 240 z přítomných 164 pro 155, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Oznamuji, že pan poslanec Mareš má náhradní kartu č. 27 a pan poslanec Kuneš č. 2.

Přednesu návrh usnesení o celku: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Rostislava Čevely, Milana Cabrnocha a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 241 z přítomných 167 pro 152, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji navrhovatelům, děkuji zpravodajce.

 

Dostáváme se k bodu, kterým je

 

105.
Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 880/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra Jaromíra Schlinga a zpravodaje Miroslava Kapouna, aby zaujali svá místa u stolků zpravodajů. (Hluk v sále.) Prosím o zvýšení klidu, a mohl bych i jmenovat celou řadu poslanců.

Pan poslanec Miroslav Kalousek má náhradní kartu č. 26.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 880/4. Otevírám rozpravu legislativně technického typu. Hlásí se pan poslanec Vlček, prosím.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, dovolte mi, abych přednesl jednu legislativně technickou úpravu, a to je v pozměňovacích návrzích pod písmenem D, je to D2, bod 5. Tam se vkládá nový § 57a a na konci tohoto odstavce se mezi slova "vydá drážní úřad" vkládá slovo "správní". To asi vypadlo při přepisu.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP