Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
11. prosince 2001 ve 14.06 hodin

Přítomno: 183 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, zahajuji devátý jednací den 43. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Poslanec Vidím má náhradní kartu č. 4, Kladívko č. 6 a Grebeníček č. 8.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: pro zahraniční cesty poslanec Matějů, Ransdorf, Sehnalová, Starec, Němcová a Štěpová, z rodinných a osobních důvodů poslankyně Emmerová, Krajíček a Sehoř, z důvodů zdravotních poslanci Grulich, Havlíček a Junková. Na jednání zastupitelstva ve Frýdku-Místku je poslanec Recman.

Pan poslanec Dostál se omlouvá vzhledem k pracovní cestě do Německa a Belgie, ale myslím, že to není pravda. Zatím tady je. Od 16.30 přijímá zahraniční delegaci ministr Grégr a v Bruselu je ministr zahraničních věcí.

Pan poslanec Kuneš má náhradní kartu č. 2.

Na poradě s místopředsedy sněmovny a předsedy poslaneckých klubů jsme se dohodli na tomto postupu: má to celkem pět bodů a prosím abyste poslouchali, protože dám o tom hlasovat najednou.

Dnes bychom projednávali návrhy zákonů ve třetím čtení, a to kromě bodu 110, sněmovní tisk 969, o němž rozhodneme zítra při zahájení dalšího jednacího dne.

Za druhé. Připomínám, že ve čtvrtek 13. 12. jsou jako první bod zařazeny zbývající odpovědi na písemné interpelace, které jsme ještě nedokončili. Jde o přerušenou interpelaci na ministra Kužvarta a na ministra Grosse.

Za třetí. Ve čtvrtek odpoledne 13. 12. bychom se do 17 hodin věnovali dalším bodům dle schváleného pořadí a od 17 do 19 hodin by následovaly body z bloku "zprávy, návrhy" v pořadí, jak jsou uvedeny.

Chtěl bych jenom připomenout, že všichni přítomní na dopolední poradě se shodli na tom, že je v každém případě nutné projednat na této schůzi všechna prvá čtení, která jsou zařazena na pořad této schůze. Prosím, abyste s tím všichni počítali.

Dále připomínám to, co snad víte, že na pátek 14. 12. je připraveno zařazení projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu ve druhém čtení, čili v 9 hodin ráno.

Dále na úterý 18. 12. navrhuji projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu ve třetím čtení, jak jsme se o tom předběžně dohodli.

Dále navrhuji, abychom bezprostředně po projednávání státního rozpočtu zařadili návrhy zákonů vrácené Senátem či prezidentem. Jedná se o daň silniční, sněmovní tisk 955, návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech, sněmovní tisk 879, návrh zákona o střetu zájmů, sněmovní tisk 864, atomový zákon, sněmovní tisk 951, zákon o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 925, zákon o státní pomoci při obnově území, sněmovní tisk 959, návrh zákona o pozemních komunikacích, sněmovní tisk 973, a návrh zákona o církvích, sněmovní tisk 919.

Toto dohromady je tedy můj návrh a já bych dal hlasovat souhrnně o všech těchto návrzích procedurálního typu.

 

Nemáte-li námitky, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 z přítomných 135 poslanců hlasovalo pro 118, nikdo nebyl proti, čili tento procedurální návrh, včetně zařazení nových bodů, byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP