(18.10 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil místopředseda vlády Vladimír Špidla, poté ještě ministr vnitra Stanislav Gross, poté předseda klubu KSČM Vojtěch Filip.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pouze technická připomínka. Senát nezamítl zákon o šestnácti třídách ani jej neposílá zpět. Senát se nedohodl na žádném řešení, to znamená - uběhne lhůta a zákon vstoupí v účinnost tak, jak se předpokládalo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní bude hovořit ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, obávám se, že se stala událost, která je příznačná pro některé politiky nebo možná některé politické strany. A znovu nebudu polemizovat s Ivanem Langerem v tuto chvíli, byť jsem neslyšel ty věcné výhrady. A prohrát s ministrem financí, to je úděl každého resortního ministra, protože každý resortní ministr chce mnohem více pro svůj resort než to, na co stát prostě má. To je úděl každého resortního ministra v některých věcech prohrát s ministrem financí. Kvůli tomu ale nevystupuji.

Vystupuji kvůli příspěvku pana kolegy Kalouska, který zřejmě se za čtyřkoalici snažil zdůvodnit, proč těm 75 tisícům nebo 80 tisícům lidí, kteří na tento zákon čekají, neudělají příjemné Vánoce. Zdůvodňoval to tím, že zákon je špatný a že to není kvůli penězům a že ty peníze, které máme na tento zákon na rok 2002, nepropadnou. Tímto výrokem se reprezentant čtyřkoalice usvědčil z toho, že zamítají zákon nebo smetávají ze stolu zákon, který vůbec nečetli. Vůbec nečetli. Páni kolegové, tento zákon nabývá účinnosti podle předloženého návrhu k 1. 1. 2003. Žádný fiskální rok 2002, ale fiskální rok 2003. Ty prostředky, které jsou ve státním rozpočtu na navýšení platů policistů, jsou ve vztahu k celé rozpočtové sféře. To je těch zhruba 8 %.

Jestliže si ani nepřečtete jednu ze základních částí zákona, to znamená to, kdy má nabývat účinnost, ale přesto s klidným srdcem zákon smetete ze stolu, pánové a dámy, odpusťte mi, to je opravdu velmi podivný přístup.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude předseda klubu Vojtěch Filip. Nebude hovořit, protože pan ministr mu vzal vítr z plachet.

Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan kolega František Ondruš.

 

Poslanec František Ondruš: Pane místopředsedo, dámy a pánové, pokud to chce pan ministr vnitra slyšet, já se pokusím přihlásit k důvodům, které tady uvedl pan kolega Langer. Navíc bych přidal ještě další, jako například to, jestli jste si všimli, že zpravodaj tisku ze stejné politické strany uvedl náročnost cca 10 mld. korun, pan ministr ji snížil na 7,5 mld. My tvrdíme, že 12 mld. Dále třeba to, že tam dochází k monopolizaci vzdělání, že tam je naprosto uzavřený kariérní systém, který by nedovolil nikomu vstoupit, který by získal třeba vynikající policejní vzdělání v cizině, a další a další.

A ještě poslední důvod bych uvedl. Pokud pan ministr apeluje na krátkost mandátu této Poslanecké sněmovny, uvádím, že nic mu nebránilo, ani vládě, aby návrh zákona předložili dřív.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní se hlásí skutečně ještě jednou kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, paní a pánové, teď už tomu vůbec nerozumím. Ty argumenty, které tady vznesli zástupci čtyřkoalice, se opravdu netýkají koncepce toho zákona. O vzdělávání například u soudců jsme se takto nepřeli. A přitom jsme udělali uzavřený vzdělávací systém u soudců a víme, jaký to byl spor v Senátu. Já tedy opravdu nevím, co to znamená. Řekněte mi upřímně, že to předložila vláda. A protože by to vládě prospělo k volbám, tak to chcete zamítnout. Tomu bych politicky rozuměl. Tomu vašemu obcházení horké kaše, tomu nerozumím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Nyní požádám pana zpravodaje, aby zopakoval návrhy, které zazněly v rozpravě. Pane zpravodaji, ještě jednou vás požádám o slovo.

 

Poslanec Radim Turek: Já jsem uváděl, že padl návrh na vrácení zpět k dopracování. Dále byl předložen návrh na to, že v případě, že neprojde tento návrh a návrh postoupíme do druhého čtení, bude prodloužena lhůta na jeho projednání ve výborech o 20 dní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu pana místopředsedy Langera - vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Já vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 147 poslanců pro 71, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Dále by vznesen návrh na prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán výboru pro obranu a bezpečnost? Já jsem ještě nezahájil hlasování. Nejsou námitky.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl předložen výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 147 poslanců pro 142, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 147 poslanců pro 49, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Lhůta zůstává stejná. Pokud k tomu připočteme, že budeme mít skutečně i určité vánoční volno, myslím si, že i ta lhůta 20 dnů bude dodržena, protože výbory začnou jednat až v polovině ledna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP