(Jednání opět zahájeno v 18.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené kolegyně a kolegové, čas na přestávku poslaneckého klubu vypršel. O slovo se přihlásil ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestože vím, že tímto zřejmě otevírám rozpravu, tak cítím svoji povinnost vystoupit k tomuto bodu, protože myslím, že Poslanecká sněmovna se blíží k rozhodnutí, které podle mého soudu značná část poslankyň a poslanců nedělá na základě objektivních informací a nedělá po zralé úvaze. Protože když se tento návrh zákona projednával na mnoha pracovních jednáních, tak základní problém, který jsem u tohoto zákona spatřoval kromě vyřešení systémových záležitostí, jako je zajištění toho, aby systém byl průchozí, aby systém fungoval jako kariérní model v rámci bezpečnostních sborů, tak základní problém byl spatřován v tom, jestli na realizaci zákona budeme mít, jestli při současné rozpočtové nedostatečnosti bude mít státní rozpočet na uvolnění minimálně 7,5 mld. Kč nad současný mzdový rámec pro bezpečnostní sbory, pro to, aby tento kariérní model mohl být realizován.

Vláda přes situaci, ve které je, se rozhodla těch 7,5 mld., minimálně 7,5 mld. na platy pracovníků v bezpečnostních sborech, to znamená pracovníků policie, Bezpečnostní informační služby, Vězeňské služby, celníků, Hasičského záchranného sboru a dalších nad současný mzdový rámec dát, aby se zlepšilo sociální zajištění příslušníků těchto sborů a aby se zajistila určitá stabilita a konkurenceschopnost na pracovním trhu. Jestliže vláda přes rozpočtovou nedostatečnost tento závazek na sebe vzala, je pro mě naprosto nepochopitelné, že Poslanecká sněmovna se chystá tento návrh zákona smést ze stolu, protože vrácení k přepracování není nic jiného než smetení tohoto zákona ze stolu, protože každý dnes ví, že v tomto volebním období se už nový zákon zpracovat a předložit nedá tak, aby byl ukončen legislativní proces. Vzhledem k tomu, že v polovině příštího roku končí mandát této Poslanecké sněmovny, znamená to, že termín 1. 1. 2003 je nestihnutelný pro výrazné zvýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů na základě tohoto zákona.

Já prostě rozumím tomu, že pan místopředseda Langer coby stínový ministr vnitra vystoupí se svým pohledem na tuto věc. Já s ním nesouhlasím, ale on aspoň sdělil své důvody. Ale je pro mě naprosto nepochopitelné, že podle informací, které mám doufám špatné - nikdo nevystoupil z poslaneckého klubu Unie svobody, nikdo nevystoupil z poslaneckého klubu KDU-ČSL, a bez mrknutí oka jsou ochotni tento zákon smést ze stolu a tím těm zhruba 80 tisícům lidí, kteří čekají na tento zákon a čekají na prostředky, které jsou s tímto zákonem spojeny, tak tím jim tuto šanci odejmou o jeden rok. Považuji to za nezodpovědné a považuji to za velmi a velmi povrchní přístup k tomuto zákonu.

Ještě jednou bych chtěl apelovat na to, aby sněmovna zvážila, jak bude o tomto zákoně rozhodovat, protože zvládla-li vláda to nejtěžší břemeno, to znamená vyčlenit za současné rozpočtové situace prostředky pro policisty, hasiče, celníky atd., nechápu, proč Poslanecká sněmovna nejeví aspoň elementární vůli se tímto zákonem zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Dále se o slovo přihlásil místopředseda Ivan Langer. Musím konstatovat, že byla opět otevřena rozprava. Dále se hlásí pan kolega Miroslav Kalousek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Právě z toho důvodu, že vystoupení pana ministra vnitra otevřelo rozpravu, také vystupuji. Rozumím tomu, že ministr vnitra bojuje za zákon, který předkládá, že se snaží apelovat na všechny, aby získal podporu pro tento zákon, ale současně také musím dodat, že pan ministr vnitra sám zde přiznal, že tento návrh zákona ve své koncepci systému odměňování policistů není jeho vizí, jeho představou a jeho koncepcí, že prohrál s Ministerstvem financí, že prohrál nějaký univerzální model odměňování pracovníků státu, a myslím, že právě z tohoto důvodu, že vyhrál takovýto unifikační model, právě z tohoto důvodu, že vyhrál koncept každému aspoň něco, a přitom nikomu pořádně nic, tak právě proto myslím, že kritická slova jsou na místě, a právě proto Poslanecká sněmovna myslím s plným vědomím každého jednoho člověka se bude rozhodovat o tom, zda ten zákon pustit dál do legislativního procesu, či nikoli.

Chtěl bych z tohoto místa zdůraznit, že moje kritická slova a samotný návrh nebyl činěn s nějakým vnitřním potěšením a snahou vyrovnávat si účty s ministrem vnitra, ale byl to projev zodpovědného prostudování si tohoto návrhu zákona a konstatování, že koncept není dobrý, že koncept je špatný a ten koncept je potřeba změnit a že není na Poslanecké sněmovně, aby ten koncept měnila, že je to výhradně a pouze úkol ministra vnitra a vlády České republiky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Hovořit bude Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, argumentem pro přijetí či nepřijetí tohoto zákona přece nemůže být, zda jsou nebo nejsou uvolněny prostředky v příští fiskální periodě nebo v příštím rozpočtovém roce, ale zda je to zákon dobrý nebo špatný. Podle našeho názoru ten zákon není dobrý, a proto ho nelze propustit do druhého čtení.

Na druhou stranu vystupuji proto, abych se pokusil uklidnit pana ministra, že ony prostředky, se kterými počítá rozpočet na rok 2002 pro účely tohoto zákona, nespadnou do kanálu. Senát Parlamentu ČR vrací zpět návrh zákona, o kterém jsme zde diskutovali, o šestnácti tarifních třídách. Pevně věřím, že až ho budeme probírat, budeme vědět, že zde na špatném zákoně uvolněné mzdové prostředky jsou k dispozici pro zákon dobrý, který jsme schválili již více než před rokem.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP