(9.50 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já tady uvedu, že tím by byl narušen zákon o fungování Fondu národního majetku. Jinak bych to, kdyby to bylo formulováno, ty příjmy z privatizace, se kterými počítá státní rozpočet atd., podporoval, ale myslím, že to je nepřesně navrženo, takže je stanovisko neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 196 pro 36, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: G II/2 - nezahrnula do příjmů rozpočtu splátku ruského dluhu. Stanovisko neutrální, ministr záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 z přítomných 196 pro 43, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Na str. 6 následuje G II/3. S ohledem na to, že návrh jiného znění, ale s týmž cílem byl přijat, mé stanovisko je neutrální, ministra záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 197 poslanců pro 61, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu pana poslance Pilipa pod 4. mám stejné stanovisko z téhož důvodu. Analogický návrh byl přijat. Nicméně tento návrh je formálně hlasovatelný. Stanovisko neutrální, ministra záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 z přítomných 196 poslanců pro 37, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pod písmenem H. Jedná se na rozdíl od předchozího hlasování o připojení doprovodného usnesení. Předpokládám, že pan kolega Kořistka to mínil jako jediný návrh.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, jestliže jsme ale vyčerpali všechny pozměňovací návrhy v rámci základního usnesení o státním rozpočtu, měli bychom ho nejprve podrobit hlasování jako celku, a potom teprve přijímat doprovodná usnesení. Pokud proti tomu nejsou námitky a je všem zřejmé, která ustanovení z těchto návrhů jsme schválili a která jsme odmítli, měli bychom nyní provést hlasování o usnesení jako celku.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já jsem se tady v úvodu snažil naznačovat, že jsem předvídal tuto situaci. Skoro bych doporučil, aby se na pět minut sešli předsedové poslaneckých klubů a dospěli k rozumnému závěru. Kývání hlavami naznačuje, že má obava je bezpředmětná, takže můžeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pokud si předseda klubu vyžádá přestávku… (Hluk v sále.)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, možná to měl učinit zpravodaj, ale požádal bych o pětiminutovou pauzu na vyjasnění procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Přestávka do 10.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP