(9.40 hodin)

Poslanec Ladislav Šustr: Já si dovolím upozornit na docela zásadní překlep. My jsme schválili pod písmenem F změnu, kterou navrhl pan kolega Recman - 669, má být 690. (Projevy nesouhlasu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: My jsme nehlasovali o II.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ne, my jsme nehlasovali o této části, jenom o I., nikoli o II. Výslovně jsem to uváděl. (Hlas: Překlep to je, měl by se opravit.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat o návětí, které je pod písmenem C na straně 4. Stanovisko pana ministra? (Ministr doporučuje.) Zpravodaj samozřejmě.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: (Reakce na poznámky ze sálu:) Jenom o návětí z bodu II. hlasujeme.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 197 poslanců pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní podle mého názoru budeme hlasovat o tom textu, o kterém hovořil před chvíli pan kolega Šustr, to znamená o celém obsahu II. podle návrhu pana poslance Recmana, abychom tyto jeho změny podrobili hlasování. Domnívám se, že je to míněno jako návrh jediný. Souhlasí. Budeme hlasovat o bodu II. s údaji, které naleznete na straně 5 v návrhu F II. doporučuje - takto: A, B, C, D - nebudu citovat, kompletně jako jedno hlasování. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se - (Hlasování přerušeno upozorněním poslance Tlustého na to, že se hlásí poslanec Recman. Poslanec Recman hovoří z místa.) Pan kolega Recman upozorňuje, že upozornění pana kolegy Šustra bylo pravdivé a že je chybně uvedeno 669, má být uvedeno 690.

Já jsem toto hlasování zastavil, považuji ho za zmatečné, budeme znovu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 197 poslanců pro 27, proti 157. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní budeme v celkem třinácti hlasováních postupně hlasovat o návrzích obsažených v návrzích předložených mnou, panem kolegou Sobotkou, panem kolegou Kalouskem a Pilipem. Upozorňuji, že kolize je pouze mezi bodem v návrhu mém pod pořadovým číslem 2 a prvním návrhem pana kolegy Pilipa, neboť se to týká využití týchž prostředků různých způsobem. Jinými slovy přijetí T2 vylučuje hlasování o prvním návrhu pana kolegy Pilipa. Všechna ostatní hlasování jsou na sobě nezávislá.

Můžeme tedy hlasovat o prvém z nich, což je C v bodu II.1 začínající slovy "zreálnit" a končící "strukturu". Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 196 poslanců pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje 2 z téhož návrhu, příjmy z fondu atd. Doporučuji. (Ministr: Stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 197 poslanců pro 127, proti 59. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Třetí návrh - revidovat očekávanou ztrátu atd., rovněž doporučuji. (Ministr: Stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 197 poslanců pro 137, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Čtvrtý návrh - usilovat o zachování podílu výdajů státního rozpočtu roku 2002 na HDP na úrovni roku 2001. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 197 poslanců pro 166, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pátý návrh - pod písmenem C, zvýšit vlastní příjmy atd., doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 76 z přítomných 197 poslanců pro 191, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následují návrhy pod písmenem D. První z nich - musím se opravit - je návrh, který míří do podobné sféry jako návrh pana kolegy Pilipa pod číslem 4 a podle mého názoru se v případě přijetí návrh pana kolegy Pilipa stane nehlasovatelným. Táži se, může to tak být a nemusí, je to na jeho uvážení. (Bez reakce.) Budeme hlasovat o návrhu D1. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 197 poslanců pro 170, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh D2. Opět upozorňuji, že má analogii v návrzích pana kolegy Pilipa, nechám to na něm. Budeme tedy hlasovat o D2. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík (reakce na poznámku ze sálu): Ta se ztotožnila s návrhem pana poslance Sobotky.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 197 poslanců pro 197, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jsme u návrhu pana poslance Kalouska na str 5. E1. (Ministr nedoporučuje.) Rovněž nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 z přítomných 196 poslanců pro 41, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh E2. Stanovisko zpravodaje neutrální. (Ministr: Stanovisko záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 196 poslanců pro 66, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následují návrhy pana poslance Pilipa - G1. (Reakce na poznámky ze sálu: ) II.1.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Nedoporučuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP