(10.10 hodin)

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu I 4 pana poslance Ambrozka na straně 45. Zpravodaj má neutrální stanovisko. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 174 poslanců pro 83, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B5 pana poslance Němce na straně 42. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 174 poslanců pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Němce ze strany 42 pod písmenem B6. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 174 poslanců pro 83, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu L4 paní poslankyně Nedvědové ze stany 48. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 174 poslanců pro 141, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Tímto přijetím se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh pana poslance Bílého pod písm. M ze strany 49. Nehlasovatelným se stal rovněž pozměňovací návrh pana poslance Kučery pod písmenem K23 ze strany 48.

Můžeme přejít k hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Skopala, který je pod písm. E2 na straně 43. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 174 poslanců pro 8, proti 149. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B7 ze strany 42 pana poslance Němce. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 174 poslanců pro 82, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu K10 pana poslance Kučery na straně 47. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 174 poslanců pro 59, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat současně o dvou pozměňovacích návrzích pana poslance Němce ze strany 42, a to B9 a B11. Zpravodaj má neutrální stanovisko. (Navrhovatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 174 poslanců pro 72, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B10 pana poslance Němce ze strany 42. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo102 z přítomných 173 poslanců pro 165, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Palase ze strany 46, který je pod písm. J1. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 174 poslanců pro 164, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Palase pod písm. J2 ze strany 46. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 174 poslanců pro 119, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Skopala, který je pod písmenem E3 na straně 43. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 105 z přítomných 174 poslanců pro 27, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu I5 pana poslance Ambrozka ze strany 45. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 106 z přítomných 174 poslanců pro 21, proti 138. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP