(10.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje. Zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 173 poslanců pro 77, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh E1 ze strany 43 pana poslance Skopala.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje. Zpravodaj má stanovisko neutrální.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 173 poslanců pro 39, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh K3 ze strany 47 pana poslance Kučery.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje. Zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 z přítomných 173 poslanců pro 69, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Tím je hlasovatelný pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat nyní, a to pozměňovací návrh D1 ze strany 43 pana poslance Mandíka.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel doporučuje. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 172 poslanců pro 76, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh C ze strany 43 pana poslance Höniga.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel doporučuje. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 z přítomných 171 poslanců pro 93, proti 63. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh I3 ze strany 45 pana poslance Ambrozka.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 z přítomných 172 poslanců pro 12, proti 145. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh K4 ze strany 47 pana poslance Kučery.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje. Zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 z přítomných 172 poslanců pro 75, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh K5 ze strany 47 pana poslance Kučery.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 172 poslanců pro 74, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu L1 paní poslankyně Nedvědové na straně 48.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 z přítomných 172 poslanců pro 78, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh K6 pana poslance Kučery ze strany 47.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje. Zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 173 pro 55, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat současně o pozměňovacím návrhu B3 ze strany 42 pana poslance Němce, který je totožný s pozměňovacím návrhem K7 pana poslance Kučery na straně 47.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 173 poslanců pro 73, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B4 pana poslance Němce na straně 42.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 173 poslanců pro 79, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu K9 pana poslance Kučery ze strany 47.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 173 poslanců pro 79, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Koháčka pod písmenem G na straně 44.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 174 poslanců pro 72, proti 90. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP