(9.50 hodin)

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych nejdříve stručně zrekapituloval současný stav.

Ve druhém čtení jsme přijali za základ pro další projednávání komplexní pozměňovací návrh z usnesení zemědělského výboru, které bylo rozdáno jako tisk 788/2. K tomuto základu pak poslanci v podrobné rozpravě v rámci druhého čtení podávali jednotlivé pozměňovací návrhy, které vám byly rozdány jako sněmovní tisk č. 788/3.

Nyní mi dovolte, abych navrhl proceduru projednávání těchto pozměňovacích návrhů. Navrhuji hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích k usnesení zemědělského výboru po jednotlivých paragrafech, přičemž vždy uvedu, na které straně v tisku 788/3 se příslušný pozměňovací návrh nachází, pro lepší orientaci poslanců. Upozorním zároveň na případnou provázanost s dalšími pozměňovacími návrhy. Poté bychom hlasovali o usnesení zemědělského výboru s přijatými pozměňovacími návrhy a na závěr o zákonu jako celku.

Ještě mi dovolte, abych učinil dvě poznámky, že pozměňovací návrhy L2 a L3 poslankyně Nedvědové a pozměňovací návrh D3 poslance Mandíka jsou z formálního hlediska nehlasovatelné. Poslanci s tímto mým názorem souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Má někdo připomínky k navržené proceduře? Pojedeme podle jednotlivých paragrafů a podle toho, jak zaznívaly jednotlivé pozměňovací návrhy. Přesto tuto proceduru nechám odhlasovat.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 172 poslanců pro 152, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, můžete začít.

 

Poslanec Jiří Papež: Takže budeme hlasovat v prvním hlasování pozměňovací návrh I1 bod 1 na straně 44, který je totožný s pozměňovacím návrhem K1 na straně 47.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 172 poslanců pro 70, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh I1 bod 2 na straně 44, který je totožný s pozměňovacím návrhem K2 na straně 47.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 171 poslanců pro 62, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu I1 bod 3 na straně 44 současně s pozměňovacím návrhem I1 bod 4 na straně 44. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 172 poslanců pro 69, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Jestliže nebyl přijat tento pozměňovací návrh, je hlasovatelný pozměňovací návrh J9 a J10 na straně 46 a 47 pana poslance Palase.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? Pan poslanec Palas zřejmě doporučuje, protože to je jeho návrh. Pan zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 173 poslanců pro 140, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Budeme hlasovat pozměňovací návrh B1 pana poslance Němce společně s pozměňovacím návrhem B8. Oba na straně 42. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 76 z přítomných 173 poslanců pro 72, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh B2, první část, poslanec Němec, na straně 42.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 173 poslanců pro 79, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Tím pádem se stává nehlasovatelná druhá část pozměňovacího návrhu B2 pana poslance Němce na straně 42. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu F1 poslankyně Sehnalové na straně 43.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 173 poslanců pro 74, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Budeme hlasovat pozměňovací návrh I1 bod 5 pana poslance Ambrozka na straně 44. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážení přátelé na pravé straně, vaši kolegové, kteří sedí uprostřed, neslyší, co předkládá zpravodaj. Prosím vás o toleranci. Prosím, pane zpravodaji, ještě jednou.

 

Poslanec Jiří Papež: Budeme hlasovat pozměňovací návrh I1 bod 5 pana poslance Ambrozka na straně 44.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 z přítomných 173 poslanců pro 80, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Budeme hlasovat pozměňovací návrh I2 pana poslance Ambrozka na straně 45.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP