(10.20 hodin)

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Filipa pod písm. H na straně 44. Zpravodaj nedoporučuje, stanovisko navrhovatele je neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 107 ze přítomných 173 poslanců pro 66, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Němce pod B12 ze strany 42. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel má nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 174 poslanců pro 72, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu I6 pana poslance Ambrozka ze strany 45. Stanovisko zpravodaje je neutrální, navrhovatel nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 173 poslanců pro 77, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D2 pana poslance Mandíka ze strany 43. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 173 poslanců pro 24, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní je tedy hlasovatelný pozměňovací návrh I7 pana poslance Ambrozka ze strany 45. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 174 poslanců pro 22, proti 141. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme současně hlasovat pozměňovací návrh K11 pana poslance Kučery ze strany 48, který je stejný jako první část pozměňovacího návrhu B13 pana poslance Němce ze strany 42. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 175 poslanců pro 76, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu K12 pana poslance Kučery na straně 48. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 175 poslanců pro 79, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu B13 pana poslance Němce ze strany 42. Stanovisko zpravodaje je neutrální, navrhovatel nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 175 poslanců pro 70, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh B14 pana poslance Němce ze strany 42. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 175 poslanců pro 148, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu I10 pana poslance Ambrozka ze strany 45. Stanovisko zpravodaje je neutrální, stejně jako stanovisko navrhovatele.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 175 poslanců pro 80, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh I9 pana poslance Ambrozka ze strany 45. Zpravodaj nesouhlasí, navrhovatel rovněž nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 175 poslanců pro 12, proti 145. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J3 pana poslance Palase ze strany 46. Zpravodaj nesouhlasí, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 176 poslanců pro 66, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

(Opět velký hluk v jednací síni.)

 

Poslanec Jiří Papež: Chtěl bych uklidnit všechny, kteří jsou již nedočkaví, že nám zbývá do konce hlasování asi tak 1/3, takže vydržme společně ještě prohlasovati zbytek v klidu.

Budeme nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu J4 pana poslance Palase na straně 46. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel také souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 176 poslanců pro 154, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat současně pozměňovací návrh I1 bod 6, I1 bod 7 a I1 bod 8 pana poslance Ambrozka na straně 44 a 45. Z logiky věci bych chtěl připomenout, jestliže jsme přijali pozměňovací návrhy J9 a J10 pana poslance Palase, že bychom tento měli také přijmout. Zpravodaj souhlasí.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Ano, je to tak, souhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 176 poslanců pro 136, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu K14 pana poslance Kučery na straně 48. Zpravodaj nesouhlasí, navrhovatel rovněž nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 176 poslanců pro 13, proti 148. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP