(9.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych dal dvě minuty pauzu, vyjasním si možnost procedury a vy si to, kolegové, vyjasněte věcně.

(Po chvíli:) Přestávka se nám protáhla o dvě minuty, ale vše je již vyjasněno, budeme pokračovat. Já se pokusím všechny gongem nalákat do Poslanecké sněmovny.

Pane zpravodaji, předložte návrhy, ke kterým došla ona krátká porada.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji v tuto chvíli revokaci usnesení o proceduře.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vzhledem k tomu, že potřebujeme podrobit některé body individuálnímu hlasování, musíme revokovat usnesení o proceduře a zařadit tato individuální hlasování, znovu potvrdit proceduru, a poté budeme pokračovat dále.

Takže je nám vše jasné, o čem budeme hlasovat - nyní hlasujeme o revokaci procedury, kterou jsme si schválili na začátku tohoto jednání.

 

Kdo souhlasí s tím, abychom revokovali proceduru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 173 poslanců pro 159, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy pan zpravodaj navrhne individuální hlasování o bodech.

 

Poslanec Libor Ježek: Nová procedura zní: původní, doplněná o zvláštní hlasování o bodech B7 odst. 5, bodu B15 odst. 4 a bodu B21 odst. 8, a to společně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je jasné, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 172 poslanců pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji společné hlasování o bodech B7 odst. 5, B15 odst. 4, B21 odst. 8. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel? (Poslanec Tlustý: Teď již stanovisko musí být záporné.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 172 poslanců pro 11, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji společné hlasování o zbývajících bodech usnesení výboru pro regionální rozvoj pod písm. B s tím upozorněním, že jejich přijetím se stanou nehlasovatelné body A2 - 9 usnesení rozpočtového výboru. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel? (Poslanec Tlustý doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 172 poslanců pro 160, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. C pana poslance Sobotky, který je pozměňovacím návrhem k písm. A11. Zpravodaj doporučuje. (Poslanec Tlustý: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 172 poslanců pro 135, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o zbývajících bodech usnesení rozpočtového výboru, což jsou body A1, A10 a bod A11 ve znění pozměňovacího návrhu pod písm. C. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel? (Poslanec Tlustý doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 172 poslanců pro 145, proti 2. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP