(9.20 hodin)
(pokračuje L. Ježek)

Pokud nebude přijata, pak orientační hlasování mezi čísly 60, 150, 100, což jsou návrhy obsažené v B7, D1 alternativa římská II. a v pozměňovacím návrhu pod písmenem E pana poslance Tlustého. Poté o pozměňovacím návrhu D7 k bodu B7, a to pod písmenem D2 pana poslance Martínka. Poté bych navrhoval společné hlasování o bodech B1-24 usnesení výboru pro regionální rozvoj. Poté o pozměňovacím návrhu pod písmenem C k návrhu rozpočtového výboru pod bodem A11 a poté společné hlasování o hlasovatelných bodech usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Táži se, zda má někdo připomínku k navržené proceduře. Pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl požádat, aby se, pokud jde o skupinu pozměňujících návrhů pod písmenem B, hlasovalo zvláště o návrzích uvedených pod bodem B1, B10 a B17. Věcně se jedná o to, zda umožnit obcím, aby ručily za závazky organizací, jejichž jsou zřizovateli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pane zpravodaji, nemáme s tím problém? Pane poslanče, nemáme problém? (Ne.) Podle původního návrhu je tam samozřejmě ještě i v tomto odstavci pod písmenem B samostatně B7, kde jsou potom orientačně i ony číslovky 60, 150 a 100. Pokud není dalších připomínek, budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak jej navrhl pan poslanec Ježek, s upřesněním pana poslance Sobotky.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 172 poslanců pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, můžeme začít hlasování.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D1 pana kolegy Martínka alternativa 1. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 171 poslanců pro 32, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Nyní navrhuji orientační hlasování mezi číslicemi 60, 150 a 100.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, takže budeme hlasovat pouze - kdo je pro variantu 60, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Je to orientační hlasování o číslovkách 60, 100 a 150.

Konstatuji, že z přítomných 172 poslanců v hlasování pořadové číslo 55 se pro vyslovilo 60 poslanců.

 

Druhá varianta je číslovka… Teď, pane poslanče nevím, jestli máme jít vzestupně, nebo podle toho, jak byly předkládány.

 

Poslanec Libor Ježek: Hlasujme o variantě 150.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže varianta 150. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 172 poslanců pro se vyslovilo 103 poslanců.

 

A nyní varianta 100. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 172 poslanců se pro tuto variantu vyslovilo 55 poslanců. Pardon - 65 poslanců.

 

Pokud mě tedy moje záznamy nemýlí, budeme hlasovat nejprve o variantě 150.

 

Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 58 z přítomných 171 poslanců pro 110, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Znamená to tedy, že B7 arabská 5 - se číslovka mění na 150.

 

Poslanec Libor Ježek: Ano. Nyní navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D2 pana poslance Martínka. Zpravodaj nedoporučuje.

(Navrhovatel: Stanovisko záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 171 poslanců pro 51, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Nyní navrhuji hlasovat společně o bodech B1, B10 a B17. Zpravodaj nedoporučuje.

(Navrhovatel: Stanovisko záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Sobotka - o těchto třech můžeme dohromady? (Ano.) Stanoviska jsme slyšeli.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 171 poslanců pro 26, proti 139. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Nyní navrhuji hlasovat o zbývajících bodech pod písmenem B usnesení výboru pro regionální rozvoj s upozorněním, že jeho přijetím se stanou nehlasovatelné body A2-9 usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem B1-24 mimo B1, B10, B17 a B7, o kterých jsme už rozhodli zvlášť?

 

Poslanec Libor Ježek: Ne. Včetně B7. My jsme rozhodli pouze o pozměňovacích návrzích k B7. To znamená, že bod B7 bude ve znění přijatých pozměňovacích návrhů k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, souhlasím s vámi, pane zpravodaji. Stanoviska? Pan navrhovatel?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já bych jako navrhovatel chtěl upozornit na to, že v jednom bodu usnesení tohoto výboru je ještě číslovka 60 a nebylo výslovně uvedeno, jestli se nahrazuje na základě přijatého pozměňovacího návrhu, kdy prošlo 150. Takže toto bych prosil, aby bylo objasněno nebo případně hlasováno zvlášť.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je pod bodem 15 arabská 4 - kraj nesmí přijmout…

 

Poslanec Libor Ježek: Je to pod bodem 15 a 21, nicméně pozměňovací návrh pana kolegy Martínka byl pouze k bodu 7. To znamená, že k bodu 15 a 21 se číslovka 150 nevztahuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pak bych tedy doporučoval, aby ty body raději byly hlasovány zvlášť, aby bylo možno o nich rozhodnout.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jenže pokud tato informace nezazněla z hlediska i legislativně technických podmínek, pokud by se to mělo vztahovat na všechny tři typy samospráv, bychom vypustili pouze ten bod 15 arabská 5 a arabská 8, ale nezměníme už v žádném případě číslovku 60. Ale i to jsme měli, pane poslanče, zahrnout do procedury, kterou jsme odhlasovali. Ale prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já jenom doporučuji sněmovně, aby tuto situaci vyřešila individuálním hlasováním o těch dvou bodech, čímž procedura bude zachována a zároveň vyřešíme to, že prošla číslovka, s čímž já jsem jako předkladatel nepočítal.

 

Poslanec Libor Ježek: Já si dovolím navrhnout, vzhledem k tomu, že máme usnesením schválenou proceduru, tak změnit hlasováním proceduru. Poté by to bylo možné, jinak bychom museli hlasovat o zbytku bodů B jako celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP