(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan Exner využije svého práva položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Václav Exner: Jsem rád, pane ministře, že jste aspoň nesetrval v názoru, že lžu. Chtěl bych se v té věci doplňujícím způsobem zeptat: co uděláte, když žádný policista nebude potrestán, protože věci byly odloženy, protože se nezjistili konkrétní viníci, když sám jste prohlásil, že takoví policisté u policie nemají co dělat? Tiskem tehdy prošlo, že byli odměněni a vyznamenáni prakticky všichni policisté, kteří zasahovali. Byl bych rád, kdybyste si třeba dodatečně ověřil, jestli náhodou nebyli vyznamenáni a odměněni také ti policisté, kteří vyrážejí zuby a po nichž tekla krev, a někteří další.

Když mluvíte o dezinformační agentuře v tisku a pak ji nedokážete uvést, chápu, že to může být tajná věc, ale bylo by potřeba dát si na takové věci pozor. Myslím si, že ministr vnitra by se neměl vydávat v nebezpečí, že napadá poslance, když to není pravda, a že by si měl ověřovat věci, které říká, neboť citovaná tvrzení a některá další z vaší odpovědi minule se v současné době už ukazují jako nepravdivá.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan ministr Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, otázka číslo jedna zněla: co uděláte, když někdo nebude potrestán? Myslím si, že je navýsost jasné, že zhruba tisícinásobně nebo stonásobně více bezpráví bylo nepotrestáno na straně těch, kteří ničili majetek, útočili na veřejného činitele, nežli v tom opačném gardu. Já bych rozuměl té otázce, kdyby zněla zhruba tak, jestli mi není líto nebo co udělám s tím, že se nepodařilo prokázat v několika stech, možná tisících případů to, že demonstranti ničili majetek, útočili na veřejné činitele a usilovali o zdraví policistů, možná i o životy policistů, byť to určitě nebyl úmysl.

Na druhé straně kdyby ta otázka zněla, jestli mi není líto nebo co udělám s tím, že v několika málo případech, které mě skutečně mrzí, se zjistilo, že i policisté se nechovali tak, jak by se asi vždycky chovat měli, že i tam je podezření ze spáchání trestného činu, a nepodařilo se tyto jednotlivé pachatele ustavit, ten poměr je zhruba 100 : 1 (?), možná 1000 : 2, tak bych odpověděl, že v obou případech je mi to líto a mrzí mě to. Bohužel v České republice, jak jsem již dnes jednou říkal, je zhruba 50 % trestných činů, kde zůstává pachatel neznámý. Po zasedání Mezinárodního měnového fondu zůstalo také mnoho pachatelů trestné činnosti nepotrestáno, neodhaleno, a poměr mezi demonstranty a policisty je zhruba takový, jak už jsem říkal, můj odhad je 1000 : 1. Je mi to líto, víc s tím dělat nemohu, to je věc, která se odehrála, kterou viděli všichni obyvatelé tohoto státu.

Dále bylo řečeno, že bych si měl dát pozor na to, jestli někoho neosočuji z něčeho neprávem. Já setrvávám na tom, co jsem řekl, že v Praze byl v době zasedání MMF porušován zákon, že zde docházelo k páchání trestné činnosti. Jsem přesvědčen, že na tomto svém konstatování nemám co měnit a že nemám ani nic měnit na tom, co jsem řekl, že drtivá většina porušování zákona byla na straně demonstrantů, provokování k trestné činnosti bylo také na straně demonstrantů. O tom nemám sebemenších pochyb.

Jsem rád, že Inspekce ministra vnitra pracuje nezávisle a v konkrétních případech dospěla k závěrům, které třeba nemusí jednotlivé policisty těšit, ale dospěla k závěrům objektivním.

Co se týká té dezinformační agentury, já jsem hovořil pouze o tom, co jsem mohl sdělit. Také jsem řekl, že podklady měli k dispozici i jiní činitelé, některé z nich jsem konkrétně uvedl. Ti, kteří informace měli mít, informace měli. Rozumím tomu, že by si někteří lidé přáli, abych tady řekl více a aby třeba v jiných místech Evropy nebo v jiných místech světa se dokázali lépe připravit, aby tamní policie nebyla tak úspěšná jako policie česká. To si dovedu představit, ale musím takovéto lidi ubezpečit, že tu radost jim neudělám.

Já nemám, co bych víc k této věci dodával. Myslím si, že čas ukáže, jestli tzv. odpůrci globalizace - i když drtivá většina z nich o globalizaci neví vůbec nic - se po Göteborgu budou kultivovat a jestli si uvědomí, že násilím nic nevyřeší, násilím pouze přivodí strádání a velké problémy sobě i ostatním spoluobčanům v té zemi, kde se tito profesionální buřiči zrovna nacházejí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Desátým vylosovaným v pořadí je pan poslanec Jaroslav Gongol. Interpretovaným ministrem je ministr financí Jiří Rusnok, tentokrát ve věci uplatňováni koeficientů prodeje u výkupu atd. Omlouvám se, že to necituji přesně. Pan poslanec Gongol není přítomen. Je mi líto, pane ministře, jeho pořadí tedy propadá. Jste připraven o možnost hovořit na mikrofon.

Jedenáctou v pořadí byla vylosována paní kolegyně Monika Horáková, interpelovaným ministrem je ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, a to ve věci publikace státního zástupce dr. Antla. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Horáková: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, velice mě mrzí, že pan ministr není přítomen. Doufám, že jeho omluva je dostatečně validní.

Já se na pana ministra spravedlnosti obracím ve věci publikace Miroslava Antla s názvem Gaunery nemám rád.

Vážený pane ministře, nevím, jestli jste se s touto publikací seznámil, ale předpokládám, pokud jiný člen vaší vlády tuto knihu pokřtil, že i vy jste se s ní seznámil. Mimo jiné vím, že nejsem první, kdo se na vás v této záležitosti obrací. Chci upozornit na následující skutečnosti, které se v této knize objevují a jsou přinejmenším sporné, ne-li přímo protiprávní.

Mám zde k dispozici několik citací, několik rozborů, ale vzhledem k časové tísni této interpelace uvedu dva, maximálně tři příklady. Jeden z takových velice zajímavých příkladů této rozporuplnosti je např. na straně 93, kde autor uvádí: Klazar potká mladou a skoro hezkou ženu. Ta žena je Helena Biháriová, matka čtyř dětí, trestaná kapesní zlodějka, občas prostitutka na volné noze. Celý její rodinný klan už léta krade, živí se tím prostě.

Zde se dopouští pomluvy nejen vůči paní Biháriové, ale - a to plyne i z logiky věci - vůči kterémukoli členu její rodiny. Není navíc jasné, co myslí pod pojmem klan. Zdali je to pokrevní příbuzný, nebo jsou to příslušníci etnické skupiny Olašských Romů, nebo někdo jiný. Může se to např. týkat i kojenců, nebo se to týká všech, kteří se hlásí k této národnostní příslušnosti či ke komukoli jinému.

Vidím, že mi vypršel čas. Vzhledem k tomu, že takovýchto sporných výroků v této publikaci je poměrně hodně, ráda bych se pana ministra zeptala, zdali z důvodů, které jsem zde uvedla, bylo vůči autorovi této publikace zahájeno kárné řízení, a pokud se tak nestalo, jak je to možné. Doufám, že se mi na tuto interpelaci dostane v brzké době odpovědi. Já zřejmě doplním tuto svou ústní interpelaci i interpelací písemnou, protože čas k ústní interpelaci je v tomto směru nedostatečný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP