(18.00 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: A dále nám zbývá H9 až H23 najednou, doporučuji. (Navrhovatel rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 461 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že ze 163 přítomných pro bylo 156, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní nám chybí hlasovat o třech legislativně technických úpravách, které jsem přednesl ve třetím čtení. Doporučuji je. (Předkladatel rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 462 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 163, pro bylo 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Chci se nyní zeptat, zda má někdo námitku proti konstatování, že všechny návrhy byly hlasovány. - Pan kolega Urban se hlásí.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, já nemám námitku, že nebylo hlasováno o všem, ale mám námitku proti způsobu hlasování, resp. o zavádějící informaci zpravodaje k pozměňovacímu návrhu F2, kde doprovodná informace říkala, že se hlasuje o poskytnutí malusů, což není pravda.

Z tohoto důvodu bych tedy požadoval, aby byla provedena revokace, aby bylo provedeno hlasování na základě správného doprovodného určení zpravodaje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já věřím, že každý v této sněmovně ví, co to je malus, že každý ví, co to je bonus, že si to neplete s malým bonuskem.

 

Poslanec Karel Sehoř: Já se omlouvám panu poslanci Urbanovi a nezbývá mi než souhlasit s tím, co navrhl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, takže je to návrh na revokaci.

Jen bych chtěl konstatovat, že mě, pánové, musíte také nechat v klidu zareagovat na pana poslance Urbana. Poté co jsme prožili smršť různých námitek, chtěl jsem nechat návrh doznít a uvědomit si, že ten návrh není hlasovatelný. - Prosím, pan kolega Urban se hlásí.

 

Poslanec Milan Urban: Já jsem možná nedodal to, co jsem chtěl, že totiž tím chci zpochybnit ono hlasování, protože se hlasovalo o něčem jiném.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, já bych vám přál občas prožít roli řídícího této schůze.

V tuto chvíli si opravdu nejsem jist, zda mohu na základě zpochybnění jen tak bez jakéhokoliv odůvodnění nechat hlasovat o tomto návrhu. - Prosím pana kolegu Škromacha, a byl bych velmi rád, kdybyste vnímali tyto mé rozpaky a pokusili se ten návrh nějakým způsobem zdůvodnit, aby nebylo problémů dát o něm hlasovat.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane místopředsedo, myslím, že v této sněmovně už se hlasovalo o různých námitkách, ale pokud jde o to, tak jednací řád neuvádí, že je nutno uvést důvod zpochybnění hlasování. Je tady námitka, ta námitka byla v podstatě uvedená v tom, že byli poslankyně a poslanci mylně informováni, o čem hlasují, čili podle mého názoru je to důvod k tomu, aby bylo zpochybněno hlasování, a hlasováním rozhodneme, zda s tím zpochybněním souhlasíme či nesouhlasíme.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře - aby mi bylo rozuměno, já nechci bránit nikomu ve štěstí a v možnosti vyjádřit svůj názor, ale vážně, kolegové, jednací řád je jednací řád.

Hlásí se pan kolega Výborný, po něm pan kolega Benda k proceduře.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Asi bude, vážený pane místopředsedo, nejrozumnější o té námitce nechat hlasovat, ale to, co posloužilo k odůvodnění námitky, přece není pravda. Protože hlasovalo se o návrhu, ten návrh jsme měli všichni, kdo jsme připraveni na tuto schůzi, v písemné podobě před sebou, a je možné, že někdo byl nepozorný a myslel si, že hlasuje o jakýchsi slovech zpravodaje, a nikoli o návrhu. Ale hlasovalo se o návrhu.

Jestliže pan poslanec Škromach na té námitce trvá, pak osobně si myslím, že je chybně odůvodněná, že je špatná a že nemá být přijata, ale nechme o ní hlasovat. (Potlesk klubu poslanců KDU ČSL.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové já mám tentýž názor, a pokud mě někdo konkrétním ustanovením zákona o jednacím řádu přesvědčí, že se mýlím, jakkoli mám svůj názor, který vyjádřím hlasováním, pak o té námitce přirozeně nechám hlasovat.

Slovo má pan kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám, pane místopředsedo, ale tady se nastolují precedenty, o kterých podle mého názoru se hlasovat nedá.

Nemůže být hlasování zpochybněno kvůli slovu zpravodaje. Jednací řád zcela jasně říká, že každý poslanec může vznést při hlasování a bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. Nemůže vznést námitku ke slovu zpravodaje. Jestliže je zde někdo, kdo byl slovem zpravodaje spleten, nechť prosím vznese námitku, že on udělal chybu, a já se jí budu věnovat. Ale nelze zpochybňovat hlasování na základě slova zpravodaje. To otevíráme Pandořinu skříňku, kde se můžeme dostat do situace, že za chvíli budeme zpochybňovat na základě prvního čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Teď nám pan kolega - (k přicházejícímu poslanci Petrovi) - řekne, že hlasoval jinak, než hlasoval.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, abychom ukončili tuto debatu, která myslím si není logická, já jsem se původně nechtěl přihlásit, ale abychom učinili výzvě pana předsedajícího zadost, já jsem hlasoval ano a ve sjetině mám ne, čili zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, tady je jasně řečena námitka - upřímně řečeno už si přeji, aby byly Vánoce. Takže, vážené kolegyně a kolegové - pane kolego Martínku nehrozte na mne, jinak bych vás mohl napomenout za nepřístojné chování v jednacím sále.

 

Zazněla jasná námitka proti hlasování a já zahajuji hlasování pořadové číslo 463 a ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 163 pro bylo 139, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy ještě jednou hlasovat o návrhu F1, 2. Doporučuji do budoucna každému zpravodaji a každému navrhovateli, aby pouze říkali slovíčka "souhlas, nesouhlas".

Prosím o stanoviska zpravodaje a pana ministra. (Stanovisko zpravodaje bylo nesouhlasné, ministra dopravy a spojů neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 464. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 163 pro bylo 79, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Takže nyní, pane předsedající, můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já raději ještě počkám, poněvadž vidím široký úsměv pana kolegy Sobotky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP