(17.50 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Nyní hlasujeme o bodu B1. Jde o zrušení slova "veřejný" v registraci. Doporučuji a pan ministr také.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 442. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 136 pro návrh 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o B4 a B5, protože B2 a B3 jsou nehlasovatelné. Nedoporučuji.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 443. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 7, proti 154. Nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní hlasujeme o návrzích pana poslance Suchánka C1 až C3, týkajících se historických vozidel. Všechny tři současně doporučuji.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Souhlas pro všechny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 444. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní hlasujeme o návrhu pana poslance Havlíčka D1. Jde o možnost mít registraci jen na část roku. Doporučuji.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 445. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 104, proti 54. Byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Budeme hlasovat o H8. Jde o promítnutí tohoto tisku do zákona o povinném ručení. Jde o technické záležitosti. Doporučuji.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Souhlas.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 446. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nebudeme hlasovat o bodu D2, který je nehlasovatelný.

Teď budeme hlasovat 11 hlasování o návrzích pana poslance Vávry. E1 nedoporučuji.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Se všemi E nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 447. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 23, proti 128. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Sehoř: K E2 mám neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 448. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 49, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: E3 doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 449. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 75, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: E4 doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 450. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 81, proti 76. Nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: E5 doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 451. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 100, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: E6 doporučuji. - Omlouvám se, přijímám námitku, že je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prohlašuji tedy hlasování číslo 452 za zmatečné. Prosím další návrh.

 

Poslanec Karel Sehoř: E7 doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 453. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 101, proti 59. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: E8 doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 454. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh hlasovalo 100, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: E9 doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 455. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 84, proti 75. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: E10 doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 456. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 83, proti 77. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: E11 také doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 457. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 102, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Protože o bodu E12 jsme již hlasovali, dostáváme se k návrhům pana poslance Urbana. Budeme hlasovat návrh pod F1, bod 1. Jde o prodloužení regulace pojistného ze tří na pět let. Nedoporučuji.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Ke všem návrhům pod písm. F mám neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 458. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 65, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Druhý návrh pana poslance Urbana F1 bod 2, se týká povinných malusů. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 459. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro malusy 75, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Budeme hlasovat o bodech H2 až H7, které jsou výrazně legislativně technického charakteru. Doporučuji.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 460. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 158, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP