(15.50 hodin)

(pokračuje Langer)

Prosím, toto je návrh, který… Pane kolego, ryze k proceduře, ano?

 

Poslanec Jan Grůza: Dal bych trochu jiný návrh, pane předsedající. Dal bych procedurální návrh, abychom nejprve revokovali část F2, poté hlasovali, bude-li přijata, o tom samém usnesení a tím dokončili zákon jako takový.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je další postup, ale jsem správně upozorňován, že celý ten proces může být uveden do pohybu pouze tehdy, když sněmovna odsouhlasí tu námitku, jinak to nemá smysl.

Dovolím si navrhnout sněmovně následující postup. Hlasování o námitce - za prvé. Za druhé bude-li námitka přijata, opakované hlasování D a F1. Bude-li tento návrh, společné jedno hlasování o revokaci všech návrhů, o kterých jsme hlasovali po hlasování 408, a následně potom o návrhu jako o celku.

Teď prosím námitky proti postupu navrhovanému předsedajícím. Nejsou. Takže budeme postupovat takto. Nejprve nechám hlasovat o námitce vznesené panem poslancem Bartošem a panem poslancem Němcem.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 412. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 91, proti 65. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme znovu tedy podle mnou avizovaného postupu hlasovat o návrhu D a F1. Pan kolega Škromach má slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vznáším námitku proti tomuto postupu, protože pokud nebude revokována příslušná část, která již byla schválena, pak považuji tento návrh za nehlasovatelný. Žádám, abyste o tomto návrhu dal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, toto je námitka proti postupu předsedajícího, který hodlá nechat hlasovat o návrhu D a F1. Rozhodneme tedy i o této námitce.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 413. Kdo s ní souhlasí? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 78, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu a prosím pana zpravodaje, aby potom šel k řečnickému pultu a ještě jednou to přesněji specifikoval. Pokud se nepletu, je to návrh D a F1.

 

Poslanec Petr Koháček: Pokud si dobře pamatuji, nebyla přijata námitka proti návrhu řídícího, aby se v tomto okamžiku opakovaně hlasovalo o návrhu D a F1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 414. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 91, proti 79. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Budeme pokračovat, nebo počkáme?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Minutku bych počkal. Námitka není. Je - a koho? Pan kolega Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, omlouvám se, ale dovoluji si zpochybnit toto hlasování, protože jsem hlasoval ne a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, toto je námitka. Rozhodneme o ní hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 415. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 150, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy ještě jednou hlasovat o pozměňovacím návrhu D a F1.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 416. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 90, proti 79. Návrh byl přijat.

 

Námitka není tentokrát. Nyní bychom měli jedním hlasováním společně rozhodnout o revokaci všech návrhů, které byly přijaty nebo nebyly přijaty po hlasování číslo 408. Pan kolega Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Pane předsedající, nechci již zpochybňovat postup, který se rozhodla akceptovat sněmovna, ale chtěl jsem se zeptat. Když ty návrhy z toho vyjmeme, jak se budeme chovat k návrhu pana poslance Kvapila?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Návrh pana poslance Kvapila je ten, který teď má teprve přicházet. Prosím pana kolegu Koháčka jako zpravodaje.

 

Poslanec Petr Koháček: Domnívám se, že návrh pana předsedajícího zazněl velmi jasně, a myslím, že tady měl i nějakou optickou podporu - revokovat vše, o čem jsme hlasovali po D a F1. Tím pádem se bude znovu hlasovat o kolegovi Kvapilovi. Už bude vyloučeno hlasování o F2 a bude se muset trochu jinak hlasovat o A, kde budeme muset vyjmout A1, které na základě přijetí bude muset být hlasováno jinak.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych upozornit, že procedura, která byla navržena zpravodajem na prvopočátku, byla následující. Nejprve A5, poté B, poté E, poté návrhy D a F1, potom návrh C1, návrhy F2, zbytek A a návrh jako celek. Takže logicky, jestliže poté, co byl přijat návrh D a F1, měli bychom výsledky veškerých následujících hlasování, tak jak jsem je uváděl v tom pořadí, zrevokovat a postupovat postupně s tím, že některé budou hlasovatelné, některé hlasovatelné nebudou. Toto je, pane kolego, i když kroutíte hlavou, jediný možný postup. Ještě pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, nejdříve chci říci, že samozřejmě budeme respektovat vůli sněmovny a rozhodně Ministerstvo vnitra splní svůj úkol, který plyne z toho, co sněmovna rozhodla, byť to samozřejmě komplikace přinese, ale to se nějak zvládne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP