(Jednání pokračovalo v 15.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu a abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami, neb jsem vás o své vůli všechny odhlásil.

O slovo požádal pan kolega Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolil bych si zpochybnit hlasování číslo 408. Na sjetině mám X, a hlasoval jsem ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Němec, prosím.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, i já se připojuji ke zpochybnění minulého hlasování, hlasování 408. Na sjetině mám N, a hlasoval jsem ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, toto je dvojí zpochybnění hlasování, jehož výsledek byl záporný rozdílem dvou hlasů, pokud se nepletu. Rozdíl hlasů byl tedy dva, máme zde dvě námitky proti výsledkům hlasování. Ještě jsme nehlasovali o návrhu jako o celku, nicméně všechna hlasování máme za sebou. Tato chyba byla odhalena až později. Nechám hlasovat o námitce, samozřejmě, že každý se k tomu může vyjádřit, jak chce.

Pan kolega Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, jenom jsem chtěl upozornit, protože bude celkem jasné, jak asi dopadne hlasování, že jsme odhlasovali už návrh F2 pana Koháčka, takže bychom potom nejdříve asi museli revokovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, logicky nejprve bychom museli hlasovat o námitce, potom věcně o tom návrhu, a pokud by byl přijat, pak by musela nastat revokace návrhu F2, jak na to správně upozorňujete, pane poslanče. A možná i dalších, což by byla věc ale zpravodaje.

Prosím zpravodaje, aby se mnou sledoval velmi pečlivě další průběh našeho jednání. Nejprve tedy hlasování o námitce.

Pan kolega Škromach, prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, dámy a pánové, já si nejsem zcela jist, jestli tento postup je správný. Mně nejde o to zpochybnění, to samozřejmě je legitimní. Ten problém je trošku v jiné věci: jestli by nemělo být nejdříve hlasováno o revokaci usnesení, protože jinak tyto dvě věci jsou v rozporu a prakticky ten návrh by byl nehlasovatelný v té chvíli. Čili nejdříve by podle mého názoru mělo být hlasováno o revokaci, a potom o tom zpochybnění, protože jinak to nemá smysl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem měl poněkud jiný výklad, pane kolego. Nejprve hlasujme o námitce, nejprve tedy námitka. V tu chvíli, když projde námitka, bychom museli udělat revokaci, což ještě nic neznamená, jenom nám umožňuje vrátit se k meritornímu hlasování, hlasovat o návrhu D a F1 a podle výsledku toho hlasování potom postupovat dále. De facto se jakoby celým procesem vrátit k tomu hlasování zpět. Bohužel by to bylo takto komplikované.

Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Takže rozumíme si tak, že pokud by neprošla revokace, tak tento návrh, který je nyní zpochybněn, je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je, řekl bych, extenzivní výklad, protože já mám pocit, že jednak by nám nezbylo nic jiného, než věcně se k tomu návrhu vrátit, tu revokaci pokud možno odsouhlasit, protože tím by se zabránilo - tím by ta námitka ztratila úplně smysl.

Pan kolega Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že pokud bude sněmovna akceptovat zpochybnění hlasování, které zde přednesli dva kolegové, takže v situaci, v jaké jsme, je podle mě jediné možné řešení, a to hlasovat znovu o návrhu D a F1 společně, jak jsme hlasovali předtím, společně s revokací návrhu F2, protože jenom tak to má smysl a logiku, protože ten návrh nelze už v tomto okamžiku oddělit, protože byl přijat, a kolegové to zpochybnili v okamžiku, kdy zjistili, jaká je situace. Tím pádem už bylo odhlasováno něco následujícího. Tudíž podle mě by nejelegantnější řešení v takovém případě bylo hlasování o D plus F1 spojené s revokací hlasování o F2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím si, že toto je možné. Formálně ještě jsem upozorňován také na to, že absolutní čistota postupu by měla být v okamžiku, když někdo napadá vůbec možnost podat teď námitku, po takto dlouhé době, která uplynula od hlasování. Ale nedokáži si představit jinou cestu, jak zabránit takto vznesené námitce tím, než nechat hlasovat o námitce proti námitce. Ale obávám se, že to by ztrácelo logický smysl.

Takže prosím, zkusme společně postupovat následující cestou. Nejprve tedy bych nechal hlasovat o námitce pana kolegy Bartoše a pana kolegy Němce. Pokud by tato námitka byla přijata, následovalo by společné hlasování, tak jak zde připomínal zpravodaj, které by bylo hlasováním o návrhu D a F1 a současně i revokací návrhu F2.

Pan kolega Škromach.

Jinak prosím konzistentní návrhy pro řídícího schůze tak, abychom eventuálně mohli mezi nimi vybrat, aby byli všichni spokojeni.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, myslím, že není možné hlasovat o návrhu a zároveň o revokaci. To už skutečně ten jednací řád dostáváme do naprosté nesmyslnosti. Můžeme, a to chápu, asi zřejmě hlasovat momentálně o námitce, pak bychom měli hlasovat o revokaci usnesení a potom o tom návrhu, který tím pádem bude hlasovatelný, pokud projde revokace. Neprojde-li revokace, mám námitku v tom, že ten návrh potom je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tento postup, pane kolego, má ten problém, že potom by se mohlo ukázat, že hlasování k té námitce je naprosto formální, neboť se k tomu věcnému hlasování vůbec nedostaneme, což je nelogické.

Paní kolegyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jednací řád říká, že námitka proti hlasování se vznáší bezprostředně po hlasování. Je to tam dáno ze zcela jasného důvodu, a to právě proto, aby se nestala taková situace, jako se stává nyní, to je, že jsou odhlasovány návrhy, které v případě, že by předchozí návrh byl přijat, vůbec nemohly být hlasovány.

Co tím chci říci. Chci tím říci za prvé, že tato námitka by vůbec neměla být přijata. Pokud bych v tuto chvíli řídila schůzi, pravděpodobně bych jako řídící řekla, že o námitce hlasovat nedám, a poradila bych panu navrhovateli námitky, aby namítl proti postupu řídícího. A to by poté rozhodlo, zda by můj postup byl, anebo nebyl správný. Přesto jsem přesvědčena, že vzhledem k tomu, že už byly přijaty jiné části návrhu, které se vylučují s touto částí, proti které se namítá, že by Poslanecká sněmovna této námitce neměla vyhovět. V případě, že by Poslanecká sněmovna této námitce vyhověla, hlasovalo se znovu a tento návrh byl přijat, myslím si, že potom by sněmovna uznala jedním hlasováním, že body, které již přijala, prostě revokuje. Myslím si, že by to nevadilo, kdyby se to stalo až potom.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Jediný rozdíl ve vašem a v mém postupu je v tom, že v tuto chvíli jsem řídícím schůze já.

Prosím, má někdo jiný návrh? Jinak se ztotožňuji s tím, co řekla paní kolegyně Buzková, že by postup měl být: námitka, hlasování D plus F1, poté v případě přijetí společná revokace všech ostatních návrhů a postupné hlasování o všech těch, které následovaly po tomto návrhu, a potom postupovat směrem k závěru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP