(16.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Ale když už si sněmovna tento hořký osud přijala, tak vám musím proceduru trošku zkomplikovat, protože pozměňovací návrh pana poslance Kvapila, pokud vím, nebyl přijat. (Protesty v sále.) Beru zpět. Byl-li přijat, lze revokovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím kolegy, aby se zdrželi hlasitých projevů ze sněmovny. Jediný, kdo teď může hovořit, jsou osoby s přednostním právem vystoupit a eventuálně osoby, které mají návrh procedury. Pan kolega Škromach a potom bych prosil, abychom postupovali způsobem, který jsem navrhl.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, byl bych velmi rád, kdyby pan předsedající si vzpomněl, až nastanou podobné problémy, které se mu nebudou hodit do jeho představ o průběhu jednání sněmovny, aby si na tyto věci vzpomněl, protože někdy má velmi krátkou paměť. Pokud jde o postup, který tady momentálně je, myslím si, že v tuto chvíli už ani zpravodaj, ani řídící schůze neví, co bylo nebo nebylo odhlasováno. V tuto chvíli je celý postup velmi složitý. Vím, že máme naši pojistku, náš Senát, který dokáže vypreparovat zákon tak, jak by měl vypadat, ale na druhé straně bychom neměli vypadat jako nedoučenci a opět být kritizováni od Senátu a po včerejším snížení o 25 mil. jejich rozpočtu budeme kritizováni o to více.

Proto si myslím, že by bylo vhodné přerušit projednávání tohoto bodu. Bylo by dobře, kdyby pan zpravodaj a další si dali věci do pořádku tak, abychom věděli, o čem hlasujeme, a vrátili se k tomu zítra hned po bodech, které jsou zařazeny jako první bod. Dávám tento procedurální návrh a žádám, aby o něm bylo hlasováno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Rozumím, nicméně, pane kolego, vyjadřujete-li se o někom ve smyslu, zda ví či neví, o čem se jedná, hovořte prosím sám za sebe a ne za tyto osoby. Vyprosil bych si to, pane kolego Škromachu.

Pan kolega Koháček. Nicméně je zde procedurální návrh pana poslance Škromacha.

 

Poslanec Petr Koháček: Já se ovšem, pane předsedající, vaším prostřednictvím velmi silně ohrazuji proti slovům pana poslance Škromacha. Vím velmi přesně, co se odhlasovalo a o čem hlasujeme. Neví-li to on, je to jeho problém, ale ne můj.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě pan kolega Kvapil a potom rozhodneme o procedurálním návrhu pana poslance Škromacha přerušit projednávání, odročit jeho projednávání do zítřka jako prvního bodu zítřejšího jednání po pevně stanovených bodech.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane předsedající, vznáším námitku proti revokaci toho, co bylo odhlasováno pod bodem C1, protože výslovně v poznámce je uvedeno, že o tomto návrhu se má hlasovat i v případě přijetí D i F, což se stalo. Proto se domnívám, že návrh pod C1 je odhlasován a není důvod ho revokovat i vzhledem k přijaté proceduře.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. To je další námitka, ke které se bezprostředně dostaneme. Prosím kolegy, aby se zdrželi veškerých dalších návrhů, protože tady máme návrh, se kterým bych se nejraději vypořádal teď hned, aby bylo jasné, jestli budeme pokračovat nyní, či až zítra.

Nicméně, pane ministře, nemohu vám zabránit vystoupit. Prosím.

 

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, nechci nijak kritizovat anebo ovlivňovat proceduru, jenom bych chtěl říci, že z návrhu pana poslance Kvapila byla schválena jenom část A a vzhledem k předchozímu hlasování v té chvíli, kdy se o něm hlasovalo, byla vlastně nehlasovatelná část B. To je sice možné. Teď je ovšem situace jiná, teď i část B hlasovatelná je. Pan kolega Kvapil s tím také souhlasí. Ale já upozorňuji - a to je meritum věci - že tyto dva zákony, o kterých se jedná, nemohou fungovat samostatně. Jsou natolik provázány, že pokud bychom schválili anebo prohlásili za schválený celý návrh pana kolegy Kvapila, tak se dostaneme do situace, že po celý rok nevydáme jediný řidičský průkaz. Na to upozorňuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Beru to jako věcnou připomínku k návrhům pana poslance Kvapila a zcela správně, pane ministře, o obou dvou návrzích bychom hlasovali i s tím, co jste dodal.

Procedurální návrh pana kolegy Škromacha přerušit projednávání, odročit a zařadit jako první bod po pevně zařazených bodech zítra. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování (číslo 417) o tomto procedurálním návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro hlasovalo 81, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o námitce pana kolegy Kvapila proti záměru předsedajícího rozhodnout jedním hlasováním o revokaci všech hlasování, která proběhla po hlasování 408. Takto jsem rozuměl vašemu závěru.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 418. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 122, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Znamená to tedy, že nebudeme hlasovat o návrhu C1, ten byl přijat, a nyní budeme jedním hlasováním revokovat všechna ostatní hlasování, která byla po nich. Teď jsme rozhodovali o námitce pana poslance Kvapila proti úmyslu řídícího revokovat všechna hlasování včetně hlasování o návrhu C1.

Prosím, kolegové, sledujte tuto námitkovou smršť. Nyní hlasujeme o revokaci dalších hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 419. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh hlasovalo 94, proti 73. Návrh byl přijat.

 

Nyní prosím pana kolegu Koháčka, aby nám předkládal další návrhy.

 

Poslanec Petr Koháček: Podle navrženého pořadí, které následuje po hlasování po D plus F1, které bylo přijato, rozhodli jsme, že nebudeme znovu hlasovat o návrhu C1 a akceptujeme své hlasování předchozí, nicméně je tady tím pádem k hlasování možný, a ten je podmíněný tím, co jsme rozhodli předtím, možné hlasovat o C2, což v této situaci nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: K tomu se vyjadřoval také pan ministr Schling v tomto smyslu. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel rovněž nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 420. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro hlasovalo 2, proti 166. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Dále již nemůžeme hlasovat o mém pozměňovacím návrhu F2, který byl podmíněn tím, že hlasování D plus F1 dopadne jinak, takže je to tím pádem nehlasovatelné. O zbytku A můžeme hlasovat jako o celku, protože jsme přijali zároveň návrh kolegy Kvapila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP