(15.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jde o návrh F2. Prosím o stanoviska.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: S návrhem souhlasím, ale nesouhlasím s odůvodněním, protože tím není přesněji upraveno, co nebylo schváleno, ale je tím přesněji upraven právní stav, který bude po 1. lednu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V zákoně je jen návrh, nikoliv odůvodnění.

 

Poslanec Petr Koháček: Není to totéž, co jsem chtěl původně, ale souhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 410. Kdo souhlasí s návrhem? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 149, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Tím se vracíme k poslednímu hlasování o pozměňujícím návrhu. Vzhledem k tomu, co a jak jsme schválili, budeme hlasovat o celém písmenu A s výjimkou bodu 5, o kterém jsme již hlasovali. Stanovisko předkladatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 411. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Jen pro pořádek připomínám, že návrh C2 je po tom, co jsme již přijali, nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Znamená to, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Předseda poslaneckého klubu ODS žádá o slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, žádám o 15 minut na poradu klubu ODS před závěrečným hlasováním. Bude-li mi vyhověno, svolávám klub ODS do místnosti státních aktů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přerušuji jednání do 15.40 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 15.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP