(13.00 hodin)

(pokračuje Vidím)

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky pro tuto volbu jsou připraveny.

Nejprve bych vás seznámil s kandidáty poslaneckých klubů na člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky: Josef Mandík - KSČM, Veronika Nedvědová - ODS. 20. října byly tyto návrhy rozeslány všem poslaneckým klubům.

Prosím o otevření rozpravy k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní bych požádal, aby Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla o tom, že tato volba proběhne tajným hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 398 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 398 byl tento návrh přijat, když ze 158 přítomných se pro něj vyslovilo 141, proti 3.

 

Konstatuji, že budeme rozhodovat tajně. V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

87.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. K dnešnímu dni je neobsazeno jedno místo člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, protože při volbě členů této rady 11. července byli zvoleni jen čtyři členové. Jeho čtyřleté volební období začne dnem zvolení.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky pro tuto volbu jsou připraveny.

Seznámím vás s kandidáty poslaneckých klubů na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury: Jiří Havlíček - KDU-ČSL, Pavel Hojda - KSČM, Libor Ježek - ODS, František Vnouček - ČSSD. 20. října byly všechny tyto návrhy rozeslány poslaneckým klubům.

Prosím o otevření rozpravy k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu, aby volba proběhla tajně.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 399 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 399 byl tento návrh přijat, když ze 159 přítomných se pro něj vyslovilo 136, proti 4.

 

Konstatuji, že volba proběhne tajně. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji ještě jednou projednávání přerušeného bodu

 

83.
Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury

 

Pan poslanec Jan Vidím navrhl, aby tato volba se uskutečnila tajně. O tomto návrhu nebylo dosud hlasováno. Učiníme tak nyní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 400 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 400 byl tento návrh přijat, když ze 160 přítomných se pro něj vyslovilo 140, proti 2.

 

Tím byly projednány všechny pevně zařazené body týkající se voleb a já prosím předsedu volební komise, aby vyhlásil lhůty pro tajnou volbu.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Hlasovací lístky budou vydávány do 13.20 hodin na obvyklém místě. Je možné zahájit volbu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Do 13.20 hodin budou vydávány volební lístky. Vzhledem k tomu, že organizační výbor bude zasedat bezprostředně, aby členům organizačního výboru bylo umožněno odvolit pokud možno bez fronty.

Registruji ještě přihlášku předsedy poslaneckého klubu Unie svobody, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat o prodloužení přestávky na poradu poslaneckého klubu Unie svobody. Vzhledem k tomu, že nyní budeme volit a pak je ještě organizační výbor, prosím o prodloužení přestávky do 14.30 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní ještě registruji přihlášku předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Vilém Holáň: Já se omlouvám. Už můžete jít volit. Chci jen úpravu ve stenozáznamu. Při včerejším hlasování 190 jsem hlasoval "ano" a záleží mi na jasném znění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Holáňovi. Vyhlašuji polední přestávku. Vzhledem k tomu, že vyhovím žádosti poslaneckého klubu Unie svobody, polední přestávka bude do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat pevně zařazeným bodem, kterým je bod 54 schváleného pořadu schůze, což je třetí čtení návrhu zákona o Policii České republiky.

 

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP