(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji odpolední jednání dnešního jednacího dne. Prosím, abyste všichni zaujali svá místa a zaregistrovali se svými identifikačními kartami.

Dříve než dám prostor různým návrhům včetně procedurálních, chci požádat předsedu volební komise pana kolegu Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky voleb, které jsme před polední přestávkou absolvovali.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky několikerých voleb.

V prvé volbě v prvém kole volby členů dozorčí rady Grantové agentury (bod 83) byly vydány 163 hlasovací lístky, odevzdán byl pak 161 platný i neplatný hlasovací lístek.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana poslance Zdeňka Klanicu bylo odevzdáno 85 hlasů, pro pana poslance Miroslava Máčeho bylo odevzdáno 59 hlasů, pro pana Michala V. Marka bylo odevzdáno 70 hlasů a pro pana Antonína Sochora byly odevzdány 42 hlasy.

Konstatuji, že v prvém kole byl členem dozorčí rady Grantové agentury zvolen pan poslanec Zdeněk Klanica a do druhého kola této volby pak postupují pánové Michal V. Marek a Miroslav Máče. Zvolenému blahopřeji. (Potlesk.)

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvé volby prvého kola předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (bod 84).

Byly vydány 163 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 162 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana poslance Jiřího Papeže bylo odevzdáno 100 hlasů, pro pana poslance Pavla Peška bylo odevzdáno 40 hlasů.

V prvém kole byl předsedou dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu zvolen poslanec Jiří Papež. Blahopřeji.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s prvním kolem druhé volby člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (bod 87).

Byly vydány 163 hlasovací lístky, odevzdány pak byly taktéž 163 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Jiřího Havlíčka byly odevzdány 24 hlasy, pro poslance Pavla Hojdu byl odevzdán 21 hlas, pro poslance Libora Ježka bylo odevzdáno 49 hlasů a pro poslance Františka Vnoučka byl odevzdán 51 hlas.

V prvém kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola pak postupují páni poslanci František Vnouček a Libor Ježek.

A konečně mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvého kola prvé volby členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky (bod 86).

Byly vydány 163 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 162 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Josefa Mandíka byly odevzdány 82 hlasy, pro poslankyni Veroniku Nedvědovou bylo odevzdáno 70 hlasů.

Konstatuji, že v prvém kole prvé volby členem dozorčí rady Pozemkového fondu ČR byl zvolen poslanec Josef Mandík, kterému tímto blahopřeji. (Potlesk.)

Dále bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby hlasováním rozhodla o tom, že druhé kolo volby členů dozorčí rady Grantové agentury, dále pak prvé kolo volby členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu a druhé kolo volby člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury proběhly jako poslední body zítřejšího dopoledního jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Myslím, že vám mohu vyhovět, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, slyšeli jsme procedurální návrh předsedy volební komise, o kterém nechám hlasovat bez rozpravy.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 401. Kdo podporuje tento návrh předsedy volební komise? Kdo s návrhem pana poslance Vidíma nesouhlasí?

S návrhem pana poslance Jana Vidíma z přítomných 119 souhlasilo 105 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP