(11.10 hodin)

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, myslím si, že svým smířlivým tónem na začátku jsem dal najevo vůli dál o tom jednat jinde a ne zrovna dneska. Bohužel pan ministr mě donutil k tomu, že se musím ohradit proti jeho vystoupení. Označil náš návrh za paskvil a zdůvodňoval to tu jakýmsi rozborem, rozborem svým a jeho právníků, ale kdyby § 4a) četl lépe, tak by zde neztrácel tolik svého času, protože by pochopil, že právě podle konkursu a vyrovnání převzatý majetek by nebyl zařazen do nové jakési povinnosti vypořádávání. Takže buďto lépe číst, nebo si zaplatit lepší právníky.

Druhým faktem, který jeho právníci zde demonstrovali jako určitou zaslepenost v rámci svých politických zadání, bylo právě již zmíněné stanovisko k daňovým úlevám, kdy zcela odlišně se jeho právníci a tím pádem i jeho osoba samotná postavila ke stejnému znění daňových úlev tisku 703762. Myslím si, že tři novely, které jsou zde postaveny k projednávání, každého z nás zařadí. Každý z nás se bude muset projevit, jestli je na straně těch, kteří chtějí zprivatizovat něčí jiný majetek do majetku svého, nebo jestli je na straně oprávněných osob a ctí jejich právo svůj majetek vlastnit a volně s ním nakládat. Myslím si, že i pan ministr se nám svým dnešním projevem jednoznačně zaškatulkoval tam, kam odjakživa patří, a do skupiny osob, jejichž cíle hájí i z pozice ministra bohužel.

Zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak tuto sloučenou rozpravu končím a současně podle schváleného procedurálního návrhu přerušuji projednávání bodů 25, 26 a 27 na odpolední jednání po pevně stanoveném bodu 54 - zákoně o Policii České republiky. Děkuji předkladatelům i zpravodajům k těmto bodům. Závěrečná slova můžeme nechat ještě před závěrečným hlasováním.

 

Nyní se vrhneme do víru třetího čtení tak, jak jsme si odsouhlasili při zahájení tohoto týdne, a budeme pokračovat bodem č. 56, kterým je

 

56.
Návrh poslanců Václava Krásy a Milana Zuny na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 531/1990 Sb. o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 634/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů a na svém místě zaujal za navrhovatele pan poslanec Václav Krása a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Radim Chytka.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 634/3. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se do této rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu ve třetím čtení uzavírám a prosím navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem vystoupit se závěrečnými slovy. Pan poslanec Krása. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Pane předsedající, děkuji za slovo. Dovolím si jenom jednu větu, že za navrhovatele souhlasím se všemi pozměňovacími návrhy, které jsou v tisku uvedeny a které byly předloženy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Ptám se pana zpravodaje, který pokud nebude mít závěrečné slovo, přesto ho vyzvu, aby nás seznámil s postupem při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, které podrobíme hlasování, a samozřejmě předtím budu chtít znát stanoviska předkladatele i zpravodaje. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, reaguji na vstřícnost předkladatele, který souhlasí se všemi pozměňujícími návrhy. Zřejmě to bude zdůvodněno i tím, že v podstatě všechny pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny v tisku 634/3 ať už pod písm. A, nebo pod písm. B, jsou v podstatě legislativně technickými pozměňovacími návrhy a z tohoto důvodu dokonce mám vstřícný návrh, že o všech těchto pozměňovacích návrzích můžeme, pokud nebude ze strany sněmovny zásadní námitka, hlasovat společně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Máme tady přesto návrhy pod pořadím A a pod pořadím B, to znamená u společných návrhů se jedná o vaše návrhy, které jsou legislativně technické.

 

Poslanec Radim Chytka: Můžeme hlasovat o "áčku" i o "béčku", o všech.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím, že o návrhu rozpočtového výboru bychom měli hlasovat samostatně a poté o vašem společném návrhu. Přece jenom jsou to dva návrhy, pane poslanče.

Na žádost z pléna vás všechny odhlásím a žádám vás o novou registraci. Zvonění, které neustále provádím, bylo dostatečně časově v předstihu.

Nejprve rozhodneme o pozměňovacím návrhu, který je obsažen ve sněmovním tisku 634/3 pod písm. A a to je pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Stanovisko zpravodaje je kladné, navrhovatele také kladné.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 356 z přítomných 120 poslanců pro 120, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Druhému hlasování podrobíme návrh pana poslance Radima Chytky pod body B1 - 5, jak si to pan poslanec jako navrhovatel přeje a doporučuje. Pan navrhovatel má kladné stanovisko. Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 357 z přítomných 123 poslanců pro 118, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Krásy a Milana Zuny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 634, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 358 z přítomných 128 poslanců pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovatelům i zpravodaji, končím projednávání bodu č. 56 a přistoupíme k dalším bodům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP