(11.00 hodin)

(pokračuje Fencl)

Zásadní připomínku je třeba uplatnit i k navrhované části třetí, která se týká novely zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná právní úprava především do tohoto zákona systémově nepatří. Ona zásadně odporuje jeho účelu, který je vymezený v § 1. Vázání podpor na vypořádání majetkových podílů by mohlo v této souvislosti mít negativní dopad právě na vypořádání těchto závazků. Ty, které by to postihlo, by byly vyloučeny z té množiny, která má šanci vypořádávat.

Tento návrh je - a říkám to nerad - veskrze právně i věcně špatným návrhem. Nedoporučuji vám, abyste pro něj hlasovali.

K návrhu pana poslance Tlustého a pana poslance Peška. Pečlivě jsem poslouchal rozpravu a přišel jsem k závěru, že nebudu podobně podrobně rozebírat tuto novelu, a to ze dvou důvodů. Za prvé všechny zásadní argumenty proti tomuto řešení dnes ve sněmovně zazněly. A já jiné nemám, dokonce si myslím, že jiné ani není potřeba předkládat. Druhý důvod je, že tento problém jsme už opakovaně řešili. Myslím si, že ten základní filozofický pohled na řešení tohoto problému je už obecně znám a je zbytečné, abych vás v tuto chvíli zdržoval.

Nicméně s jednou věcí bych si dovolil v této souvislosti pohrát. Pan poslanec Tlustý opakovaně říkal, a dokonce říkal, že to zaznělo ve vystoupení pana poslance Skopala, že družstva nejsou schopna vypořádat transformační podíly. Z toho vyvozoval závěr, že by se na tom měl podílet stát cestou dluhopisů přes Pozemkový fond.

Dovolím si říci, že tato konstatace je zcela nepravdivá a je účelová. Družstva jsou schopna vypořádat transformační podíly bez ohledu na to, jak vznikly, ale jsou schopna je vypořádat ve struktuře majetku, která byla transformována a která v tuto chvíli je v jejich držení. Není pravda, že nejsou schopna vypořádat. Jsou schopna vypořádat ve struktuře majetku. A já dokonce dodávám, pokud je vůle na obou dvou stranách, měla by je vypořádat.

Nicméně to, co říká pan poslanec Tlustý, je pravda, pokud k tomu dodáme jedno slovo: družstva nejsou schopna vypořádat transformační podíly v penězích, nikdy nebyla, nejsou a nikdy nebudou. Pokud tuto povinnost za ně převezme kdokoliv, např. stát prostřednictvím Pozemkového fondu, pak toto vypořádání neučiní Pozemkový fond, ale učiní to Fond národního majetku a bude ho to stát řádově desítky miliard korun.

Důvod je velmi prostý: Účetní hodnota, která byla transformována na tyto transformační podíly, nebyla nikdy hodnotou tržní. Nominální hodnota těchto transformačních podílů byla od počátku zlomkem této ceny. V současné době, řekněme, a neberte mě za slovo, je někde na úrovni deseti procent. Proto družstva nejsou schopna vypořádat transformační podíly v penězích. Jestliže nezpochybníme tuto skutečnost, pak je v logice věci, že nemůžeme hledat řešení ve vypořádání transformačních podílů v penězích.

Kdyby to tak bylo možné, pak přijmeme variantu: vypořádejme oprávněné osoby ve struktuře majetku, ony ho převezmou, prodají ho na volném trhu a to, co za něj utrží, to bude jejich finanční vypořádání. Dovolil bych si dokonce poznamenat, že tato filozofie, tzn. snažit se docílit něčeho, co není reálné, je totéž, jako kdybychom evokovali vůli držitelů akcií z kuponové privatizace, aby novelizovali zákon o velké privatizaci pod heslem - pokud podniky nejsou schopné se mnou jako s akcionářem se vyrovnat, tzn. zaplatit mi nominální hodnotu, nechť Fond národního majetku prostřednictvím dluhopisů uspokojí mé pohledávky a u těch podniků vymáhá tento dluh. Vyplývá z logiky věci, že to není reálné.

Zkusme vzít v úvahu, a to velmi oceňuji ve vystoupení pana poslance Tlustého, že otázka transformačního zákona, transformačních podílů není totožná se zákonem restitučním, že se nejedná o navracení ukradeného majetku, ale jedná se o podílovou účast na majetku vytvořeném za období do převratu.

Tolik k návrhu pana poslance Tlustého.

Závěrem chci věcně a bez zvýšeného hlasu konstatovat, že návrh předložený panem poslancem Skopalem je návrh, který by mohl výrazně prospět realizaci možného řešení. Možné řešení je řešení, které je v úrovni buď užití majetku v jeho struktuře, který jsou povinné osoby povinny vydat a který by oprávněné osoby měly být povinny přijmout, anebo je to v jiných způsobech, které už byly navrženy a které jsou v podstatě do tohoto okamžiku známé.

Vřele bych doporučoval, abyste zvažovali mé námitky a zvažovali moji podporu této novelizaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec František Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, nejsem odborník na tuto otázku. Konzultoval jsem návrh pana poslance Kučery s odborníky a se svým asistentem právníkem. Dovolte mi velice krátký a stručný pohled na to, jak se dívám na problém jako pravicový poslanec, a dovolte mi i konkrétní pohled starosty.

Podle poslední vládní novely tzv. transformačního zákona, o transformaci družstev, je zcela zablokováno vypořádání majetků, které jsou stále blokovány v družstvech. Ústavní soud tuto novelu ČSSD zrušil. Skutečné vypořádání majetkových vztahů k pozemkům blokovaným v zemědělských družstvech je v nedohlednu.

Tento návrh pana Kučery nutí družstva k vypořádání majetkových podílů v družstvech. Pokud se družstvo dobrovolně nevzdá takto blokovaných pozemků, zákon má dokonce sankce, tak jak to říkal pan ministr přede mnou, a majetky je možné vymáhat exekučním řízením. Zákon by vedl ke konečnému vypořádání a vyjasnění majetkových vztahů k pozemkům. Návrh respektuje vlastnická práva a je třeba ho podpořit.

Vyjasněné majetkové vztahy k pozemkům jsou mj. nezbytné pro vstup do EU a jasné vlastnické vztahy umožňují rozvoj podnikatelských aktivit. Proto doporučuji tento návrh zákona propustit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Kučera ml.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP