(16.20 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: To znamená, nebyly schváleny návrhy A7 a A8. Nyní můžeme schválit v bloku ostatní zbývající návrhy, to znamená A4, A5, A6, A9 a A10. Zpravodaj doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 163 poslanců pro 159, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní jsme u bloku pozměňovacích návrhů pod písm. B, kde pan poslanec Sobotka si vyžádal individuální hlasování o bodu B5. Zpravodaj doporučuje, pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 163 poslanců pro 80, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom schvalovali naráz ostatní návrhy z bloku B, to znamená kromě bodu B5 návrhy B1 až B8. Upozorňuji, že pokud bude schválen tento pozměňovací návrh pod písm. B stane se C6 nehlasovatelným, neboť je totožný s bodem B8. Zpravodaj doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 163 poslanců pro 157, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní jsme u pozměňovacích návrhů pod písm. C. Máme zde první pozměňovací návrh pod písm. C0, který upravuje pozměňovací návrhy A7 a A8, které nebyly přijaty. Zpravodaj doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 163 poslanců pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. C1, který byl v kolizi s pozměňovacím návrhem A2. Návrh A2 nebyl schválen. Zpravodaj C1 doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 226 z přítomných 163 poslanců pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní jsme u legislativně technických návrhů pod písm. C pod body C2 až C5, protože C6 je nehlasovatelný. Zpravodaj doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 227 z přítomných 163 poslanců pro 152, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Tím byly podle mého názoru vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 532, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 228 z přítomných 163 poslanců pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministru Mertlíkovi i zpravodaji panu poslanci Kocourkovi. Končím projednávání tohoto bodu č. 78.

Pan ministr se hlásí o slovo. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych vám poděkovat za schválení těchto dvou zákonů, které zlepší podmínky na kapitálovém trhu v České republice. Zároveň bych chtěl konstatovat, že jsme byli svědky poměrně paradoxního procesu, kdy přednedávnem schválený obchodní zákoník definoval nově pojem "registrované cenné papíry". To jsme v zákoně o cenných papírech vzápětí novelizovali dnes do původní podoby a tuto novelu jsme opět nepřímo novelizovali zákonem o dluhopisech do původní podoby dané obchodním zákoníkem, čili jsou to opět registrované cenné papíry. Je to podstatná pozitivní změna a za její uchování vám děkuji, možná i jménem pana ministra Motejla.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře.

Dalším bodem je

 

88.
Návrh poslanců Tomáše Kladívka, Jaroslava Lobkowicze, Pavla Peška a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 563/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Tomáš Kladívko a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyně Ludmila Müllerová.

Ve druhém čtení nebyly předneseny pozměňovací návrhy. Pan poslanec Kladívko se hlásí, zřejmě s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane předsedající, chtěl bych požádat sněmovnu z důvodu přítomnosti zpravodajky u lékaře o přeřazení tohoto bodu 88 za bod 91, protože pak se paní zpravodajka v této době od lékaře vrátí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to procedurální návrh na přeřazení projednávání tohoto bodu. Chtěl bych sdělit, že mezi body 88 a 91 jsou skutečně jenom dva zákony, dvoje třetí čtení, zda nebudeme zbytečně přesouvat ještě několikrát. Hlásí se pan předseda poslaneckého klubu Zdeněk Škromach, který má přednost.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vzhledem k situaci dávám procedurální návrh na vyřazení tohoto bodu z pořadu jednání sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Padly dva procedurální návrhy. První návrh přeřadit projednávání tohoto bodu za bod 91. Nechám o tomto návrhu hlasovat.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Na přeřazení tohoto bodu za bod 91, jak přednesl pan poslanec Kladívko. Tento návrh musím podrobit hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 229 z přítomných 159 poslanců pro hlasovalo 79, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Další procedurální návrh k tomuto návrhu přednesl předseda poslaneckého klubu pan poslanec Zdeněk Škromach, a to, aby tento návrh byl vyřazen z projednávání tohoto jednání Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP