(16.30 hodin)

(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 230 z přítomných 161 poslanců pro 73, proti 80. Návrh nebyl přijat.

O slovo se přihlásila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Petra Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli je nutné, abychom se rozumně dohodli, kdy bude tento bod projednáván.

Paní zpravodajka Müllerová zde není, ale pan místopředseda Špidla již před nějakou dobou měl opustit Poslaneckou sněmovnu z důvodu důležitého jednání vyplývajícího z jeho funkce místopředsedy vlády, tzn., že pan ministr Špidla by se dostal do vážného problému, kdyby čekal ještě nějakou delší dobu na pozdější projednávání tohoto bodu.

Navrhuji proto, aby tento bod nebyl projednáván v tuto chvíli, byl vyřazen z projednávání z dnešního dne a v příštím týdnu byl zařazen na jiné místo do jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Kladívko, poté pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Pane předsedající, já se domnívám, že k tomuto návrhu zákona nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh ve druhém čtení, takže i když tu paní zpravodajka není, myslím, že bychom svou úlohu zvládli a tento bod, když nebylo schváleno jeho posunutí, mohli projednat teď.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Tím pádem paní místopředsedkyně stahuje, pan poslanec Výborný také stahuje, tzn., že nebyly přijaty žádné procedurální návrhy, znamená to, že skutečně otevírám bod č. 88. - Návrh poslanců Tomáše Kladívka, Jaroslava Lobkowicze, Pavla Peška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 563, třetí čtení

Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Tomáš Kladívko. Omluvíme zpravodajku paní poslankyni Müllerovou.

Jak jsem již sdělil, ve druhém čtení nebyly předneseny pozměňovací návrhy. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se přihlásil pan poslanec Štrait. Pane poslanče, už nemáme podrobnou rozpravu, je to třetí čtení, navrhovatel může vzít pouze svůj návrh zákona zpět do ukončení rozpravy. Ale samozřejmě, do obecné rozpravy máte právo vystoupit.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Ano. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejsem přítelem novely zákona o zaměstnanosti pánů Kladívka, Lobkowicze a dalších. V rozpravě v prvním a druhém čtení jsem upozornil na problémy tohoto zákona, upozornil jsem na problémy tohoto zákona, upozornil jsem na legalizaci "Schwarz-systému" v České republice, který sice existuje, já to vím, ale není důvod ho legalizovat. Hovořil jsem o zvýšení nezaměstnanosti, o daňových únicích, snížení plateb na sociální a zdravotní pojištění. Bohužel, při hlasování to nikdo nezvažoval, nikdo také nebere v úvahu legislativní prostotu tohoto návrhu, na kterou upozorňuje velice správně vláda ve svém stanovisku. To slovo "prostota" podtrhuji a dávám do uvozovek.

Ve třetím čtení ještě před hlasováním chci upozornit na skutečnost, že zákon zcela zjevně porušuje český právní řád. Budu víceméně citovat z konceptu ústavní stížnosti, kterou už dnes fakticky připravuji.

Ano - třetí čtení, mohu si říci samozřejmě názor. To je obecná část. Proč ne?

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, pokud máte námitky, přihlaste se do rozpravy. Bylo tu již v minulosti řečeno, že poslanec i ve třetím čtení má právo vystoupit, nemá právo pouze přednášet jakékoli pozměňovací návrhy, ale může vystoupit s jakýmkoli svým názorem. Nezlobte se, přistoupili jsme k tomu v minulém projednávání jiných zákonů, pan poslanec Štrait má plné právo vystoupit.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Konkrétně chci upozornit na rozpory s Ústavou České republiky, Listinou základní práv a svobod, konkrétně čl. 11 odst. 3. A samozřejmě na rozpory s existujícím zákoníkem práce. Dal jsem si s tím práci a našel paragrafy, které jsou skutečně v rozporu s tímto návrhem. Pokud jde o zákoník práce - 129, 130, 132, 132 a), b), 133, 124 atd., je jich asi 16. Dále bude nezbytné změnit dikci některých paragrafů, to tento prostý návrh samozřejmě nečiní.

Kromě novely zákoníku práce je ještě potřeba novelizovat obchodní zákoník a zákon o živnostenském podnikání. Také to nedělá návrh poslanců Kladívka a dalších.

Žádám proto poslance, aby před schválením tohoto návrhu, který je skutečně legislativně velmi nedokonalý, hlasovali sice podle svého svědomí, ale objektivně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nikoho takového nevidím, rozpravu proto končím.

Táži se navrhovatelů - není zde závěrečných slov. Ani zpravodaj nemůže přednést své závěrečné slovo, nebyly vzneseny pozměňovací návrhy, zbývá mi tedy pouze přednést návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Tomáše Kladívka, Jaroslava Lobkowicze, Pavla Peška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 563."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 231 z přítomných 161 poslanců pro 81, proti 74. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Matulka se hlásí.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Je to snad poprvé, kdy zpochybňuji hlasování. Spolehlivě jsem mačkal "proti" a nerozsvítilo se vůbec nic. Nevím, co je na sjetině, ale prostě takové hlasování zpochybňuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Matulka zpochybňuje hlasování. Rozhodneme o jeho námitce procedurálním hlasováním. Není jiných podnětů než od pana poslance Matulky.

Pan předseda sněmovny si prosí odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil a žádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o námitce.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 232 z přítomných 157 poslanců pro 122, proti 15. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování č. 231 o závěrečném usnesení k návrhu zákona podle sněmovního tisku 563.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 233 z přítomných 159 poslanců pro 81, proti 77. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP