(Jednání opět zahájeno v 15.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený pro druhou přestávku klubu ODS vypršel. Zeptám se předsedy poslaneckého klubu ODS, zda chce sněmovně něco sdělit. Nechce nic sdělit. Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Pro jistotu vás všechny odhlásím a žádám vás, abyste se zaregistrovali svými kartami.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 478, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 165 poslanců pro 79, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Nechám krátký časový prostor pro kontrolu hlasovací listiny. Hlásí se pan profesor… pan poslanec Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, musím se omluvit, ač nejsem profesorem, ale hlasovat jsem nemohl, protože mi ze stolku zmizela karta, takže si dovolím zpochybňovat hlasování. (Námitky ze sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Podle jednacího řádu i ústavy není možné znemožnit poslanci hlasování, pánové. Pane poslanče, já jsem pana poslance Vymětala v jeho lavici viděl. Je vznesena námitka a myslím, že není třeba o ní diskutovat, námitku podrobíme hlasování.

 

Kdo je pro námitku pana poslance Vymětala, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 167 poslanců pro 94, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vojtěch Vymětal má náhradní kartu č. 5.

Budeme tedy opakovat hlasování o závěrečném usnesení k vyslovení souhlasu či nesouhlasu o návrhu zákona. Vidím pět vztyčených rukou s hlasovacími kartami, proto vás všechny odhlašuji.

Budeme opakovat hlasování, které se zabývá přijetím usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 478, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 166 poslanců pro 81, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Děkuji panu ministru Mertlíkovi i zpravodaji panu poslanci Ježkovi a končím projednávání bodu č. 75.

 

Dalším bodem je

 

77.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 531/ - třetí čtení

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vedení Poslanecké sněmovny se dohodlo, že není příčiny k tomu, abychom dnes nezasedali do 19 hodin, protože je normální pracovní den a není ani pátek. Jsou připraveny zákony k projednávání ve třetím čtení a já bych vás všechny poprosil, abyste ztišili atmosféru v této sněmovně, protože jakékoli přerušení prodlužuje dobu jednání dnešního dne. V momentě, kdy projednáme třetí čtení a čtyři smlouvy ve druhém čtení, bude Poslanecká sněmovna dnes ukončena. Proto bych vás prosil - pana poslance Výborného, Bláhu a Škromacha, pana poslance Havlíčka… Děkuji za pochopení.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Vlastimil Tlustý. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 531/3.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí jako první pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych ve třetím čtení k tomuto zákonu stáhl své pozměňovací návrhy, které jsou pod písmenem E č. 8, 9 a 10, a to po poradě s legislativou, neboť by nebyly přínosem pro tento zákon. Dávám návrh na stažení těchto návrhů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP