(15.10 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Souhlasím. To je návrh, který není v proceduře, ale byl zaznamenán při projednávání procedury. Budeme hlasovat samostatně o bodu C12. Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 166 hlasovalo 139 pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat o zbylých bodech pod písmenem C společně, tj. C1, C2, C4, C5, C10, C11, C13 až 18, C20 až 22. Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 166 hlasovalo 158 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat o legislativně technických pozměňovacích návrzích v celku. Zpravodaj doporučuje, ministr rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, já tu mám ještě návrhy pana poslance Šafaříka.

 

Poslanec Libor Ježek: Tento návrh se stal nehlasovatelným přijetím bodu A13.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Souhlasím. Zbývá poslední hlasování. Jde o legislativně technické úpravy tisku 478/5 na str. 5, 6, 7 a 9, jak je pan zpravodaj přednesl ve třetím čtení. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 190 ze 166 přítomných hlasovalo 157 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Podle mých záznamů jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích ke sněmovnímu tisku 478/5.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já jsem o tom přesvědčen. Hlásí se předseda rozpočtového výboru pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jménem klubu ODS žádám o patnáctiminutovou přestávku na poradu klubu a svolávám klub do místnosti státních aktů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vyhovuji vaší žádosti. Budeme pokračovat v 15.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP