Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
29. června 2000 v 9.02 hodin

Přítomno: 177 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni ministři, zahajuji třetí jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. O vydání náhradní karty zatím požádal pan poslanec Brožík, který má náhradní kartu č. 6. Žádám ostatní, kteří mají vydané náhradní karty, aby mi oznámili jejich čísla.

Sděluji, že o omluvení a své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Bartoš, paní poslankyně Horníková, Jirousová, pan poslanec Matějů, paní poslankyně Němcová, pan poslanec Ouzký, Skopal a Svoboda a paní poslankyně Štěpová - zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku. Dále na dnešní odpoledne se omluvil pan poslanec Vlastimil Aubrecht - zasedání Městského zastupitelstva Bílině, pan poslanec Petr Nečas - lékařské vyšetření mimo Prahu, pan poslanec Ivan Pilip a Cyril Svoboda - zahraniční cesty.

Z vlády se na dnešní den omluvili pan ministr Jan Fencl z důvodu zasedání schůze Senátu, pan ministr Jan Kavan - oficiální návštěva Irska, a pan ministr, místopředseda vlády Rychetský Pavel - opět z důvodů schůze Senátu.

Dnes dopoledne budeme pokračovat v projednávání návrhů v prvním čtení. Včera při ukončení jednacího dne, kdy sněmovna již nebyla usnášeníschopná, zde padl procedurální návrh, abychom do doby, než se vrátí pan ministr vnitra z předkládání zákona v Senátu, využili tohoto času a předprojednali první čtení zákonů, které předkládá místopředseda vlády, ministr financí pan Pavel Mertlík, který je přítomen a je připraven tyto zákony předkládat.

Přesto mi dovolte, abych o tomto procedurálním návrhu nechal hlasovat, přestože padl včera ve večerních hodinách, abychom náš dnešní program dopoledního jednání upravili do doby, než přijde pan ministr vnitra. Poté budeme pokračovat rozjednaným bodem č. 38 zákona o zbraních.

Žádám vás ještě jednou, myslím si, že je nás tady více než 70 nebo 82, abyste se přihlásili kartami. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 108 poslanců pro 91, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Ještě připomínám, že na odpolední jednání jsou pevně zařazeny body 8, 15 a 16. Jsou to body, které budeme projednávat po polední přestávce.

 

Dalším bodem jednání dnešního dopoledne je tedy bod

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 616/ - prvé čtení

 

Chci vám oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů.

Z pověření vlády návrh uvede její místopředseda a ministr financí Pavel Mertlík.

Předpokládám, pane místopředsedo, že se současně vyjádříte i k žádosti o zkrácení lhůty vzhledem k tomu, že nejbližší schůze sněmovny je plánována až od 14. září. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dnešnímu jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je předkládán k prvnímu čtení jako sněmovní tisk 616 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem zpracování novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, je reakce na připravované změny v oblasti reformy veřejné správy týkající se především působnosti a pravomocí obcí, které se projeví i v daňové oblasti.

Výnos daně z nemovitostí, která plně a přímo plyne do rozpočtu obcí, je dlouhodobě neutralizován, což odporuje obecné daňové zásadě přiměřené výnosnosti. Pro ilustraci je možno uvést, že v období od roku 1993 do konce roku 1999 vzrostl index spotřebitelských cen 1,6krát, přičemž výnos daně z nemovitostí za jednotlivá zdaňovací období se pohybuje kolem 4 miliard korun. Reálně proto dochází k neustálému poklesu výnosu daně z nemovitostí. Navrhovaná novela zákona o dani z nemovitostí má proto obcím alespoň částečně umožnit zpomalení tohoto nepříznivého vývoje, a to změnou rozpětí koeficientů, které mohou obce stanovit, a tím i přímo ovlivňovat výnos z této daně.

Návrh však neznamená přímé zvýšení daně z nemovitostí, neboť o zvýšení nebo naopak snížení rozpětí koeficientů rozhoduje výhradně obec a je pouze v pravomoci a rozhodnutí obce, zda této možnosti využije.

Kromě už uvedeného reaguje návrh novely zákona o dani z nemovitostí na požadavky především ze strany poplatníků daně a dává možnost předkládat daňové přiznání k dani z nemovitostí na technickém nosiči dat. To umožní až do doby plného uplatňování zákona o elektronickém podpisu částečně snížit administrativní náročnost prací spojenou s podáváním daňových přiznání jak u poplatníka daně, tak i u správce daně, především u velkých souborů nemovitostí, což jsou např. pozemky hospodářských lesů, byty evidované v katastru nemovitostí a jiné podobné typické soubory.

Daň z nemovitostí není upravena právem Evropských společenství a navrhovaná právní úprava tedy nemá harmonizační charakter, je přirozeně v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Náklady spojené se zavedením novely jsou odhadovány na zhruba 10 milionů korun, a to především na programové zajištění v systému automatizovaného sledování daní - Adis.

Účinnost novely zákona o dani z nemovitostí je předpokládána návrhem od 1. listopadu 2000 pro zdaňovací období roku 2001. Vzhledem k tomuto termínu jsem, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedající, dámy a pánové, pověřen vládou vás požádat o již avizované zkrácení lhůty o 30 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Libor Ježek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP