Stenografický zápis 26. schůze, 29. června 2000


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze přerušena v 9.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


45. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka


46. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek


47. Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Ladislava Šustra, Vladimíra Doležala, Václava Brouska, Ladislava Korbela a Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 629/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - prvé čtení

Místopředseda PSP František Brožík


38. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně některých zákonů (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 611/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Záruba
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Josef Houzák
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Španbauer
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr vnitra Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Petr Koháček


49. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Ivany Hanačíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 630/ - prvé čtení

Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Pejřil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda


50. Návrh poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 601/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Pešán
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Josef Mandík


52. Návrh poslanců Václava Krásy, Stanislava Voláka, Jana Kasala a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. .../2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 624/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Stanislav Volák
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 13.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.16 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 465/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Luděk Polášek
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Milan Ekert


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 546/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Palas


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 588/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Václav Grüner


53. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně /sněmovní tisk 644/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Bohuslav Záruba


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976 /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.53 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer


125. Ústní interpelace

Poslanec Tomáš Kvapil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Tomáš Kvapil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Tomáš Kvapil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Tomáš Kvapil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Mareš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Mareš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec František Pejřil
Poslanec Václav Brousek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Václav Brousek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP