(14.40 hodin)

Poslanec Dalibor Matulka: Já také přijdu se svou troškou do mlýna. Domnívám se, že poslanec Vymětal nemá pravdu, kolega Pleva má pravdu, a to z jednoho prostého důvodu. My jsme vzali usnesení ÚPV za základ jednání ve druhém čtení. Čili to, co navrhuje Pleva, je logické a správné. Ale protože je tady spor, tak rozhodněme hlasováním.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Já nechám hlasovat o proceduře, a to o té, kterou navrhl pan poslanec Křeček.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 356 z přítomných 173 poslanců pro 159, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem B. Jde o legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Moment, pane zpravodaji, teď jsme odsouhlasili proceduru a nyní musíme hlasovat o celém návrhu pod písmenem A. Poté budeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Omlouvám se. Ano.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 357 z přítomných 173 poslanců pro 165, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Teprve nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem B. (Poslanci diskutují v hloučcích mezi sebou.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan předseda klubu žádá o odhlášení, takže já vás všechny odhlašuji a žádám vás, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o bloku B pozměňujících návrhů v tisku 394/3.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Nemáme tady pana předkladatele. (Předkladatel odešel z místa u stolku zpravodajů kvůli konzultaci s poslanci v první lavici.)

Já jsem ukončil toto hlasování jako zmatečné. Táži se na stanoviska předkladatele k písmenu B.

 

Poslanec Pavel Němec: Kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan zpravodaj?

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kladné. Stanoviska už byla vyjádřena.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 359 z přítomných 172 poslanců hlasovalo pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Konečně máme k hlasování pozměňovací návrh pod písmenem C.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska?

 

Poslanec Stanislav Křeček: Neutrální.

 

Poslanec Pavel Němec: Bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel bez stanoviska. zpravodaj neutrální.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 360 z přítomných 172 poslanců 127 pro, 37 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o zákonu jako o celku. (Neklidná atmosféra ve sněmovně.) Já bych poprosil o klid.

Vzhledem k tomu, že jsme odhlasovali všechny návrhy, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Poprosil bych pana Cyrila Svobodu, pana Kvapila - své veselí můžete vyjádřit za dveřmi této sněmovny.

Budeme hlasovat o usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Pavla Němce, Jana Grůzy a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně a doplnění dalších zákonů, podle sněmovního tisku 394, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 361 z přítomných 173 poslanců pro 155, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovatelům. Děkuji zpravodaji a končím projednávání bodu č. 104.

 

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici žádná jiná hlasování z hlediska třetího čtení, bude náš program pokračovat blokem Zprávy, návrhy a další body. Začneme bodem č. 126, který bude předkládat předseda rozpočtového výboru. Dále to bude Zpráva Rady televizního vysílání - bod 128, Návrhy na vyznamenání - bod 131, Prodloužení lhůty - 132 , Zpráva vyšetřovací komise Telecom - 133 atd., až do 17. hodiny, jak jsem avizoval na začátku odpoledního jednání.

Paní místopředsedkyně se hlásí o slovo k procedurálnímu návrhu. Prosím, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, já se omlouvám, vzala jsem si špatný podklad. Přihlásím se později. (Místopředsedkyně Petra Buzková se vrací pro podklady.)

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velice se omlouvám za zdržení, které bylo způsobeno špatnými podklady v mé ruce.

Dnes projednáváme již jen body Zprávy, návrhy a další body a je vysoká pravděpodobnost, že většina z nich bude dnešního odpoledne projednána. Na zítra dopoledne jsou pevně zařazeny dva body, a to bod 80 a bod 120 schváleného pořadu schůze. Po projednání těchto dvou bodů bude možné projednat maximálně tři třetí čtení, a to pouze v případě, že budou včas rozdány pozměňovací návrhy, což v tuto chvíli není jisté. Dostáváme se do situace, že bychom zítra ve velmi časných hodinách neměli co projednávat. Z tohoto důvodu po dohodě s některými kolegy z poslaneckých klubů i po dohodě s ministrem Mertlíkem a zpravodajem panem poslancem Tlustým doporučuji, aby body, které byly zařazeny napevno na středu 31. 5., tzn. body 85, 86, 122 a 123 schváleného pořadu schůze, byly přeřazeny na zítřejší jednání.

S takovýmto postupem souhlasí jak místopředseda Mertlík, který je předkladatelem všech těchto bodů, tak pan poslanec Tlustý, který je zpravodajem většiny z těchto bodů. Vzhledem k tomu, že tyto body byly zařazeny napevno, je třeba nejprve rozhodnout o revokaci našeho usnesení, že tyto body jsou zařazeny napevno na středu 31. 5. Pokud tento návrh na revokaci projde, rozhodnout o tom, že tyto body budou projednány v pátek 26. 5. po pevně zařazených bodech 80 a 120.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní místopředsedkyni za předložený procedurální návrh. Myslím si, že v rámci racionalizace naší práce v příštím týdnu je to návrh, který bychom měli podpořit, abychom neprodlužovali jednání Poslanecké sněmovny ve variabilním týdnu. (Poslanci debatují v hloučcích mezi sebou.) Vidím rozpaky předsedů poslaneckých klubů. Ptám se, zda si vyžádají přestávku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP