(11.30 hodin)

(pokračuje Kapoun)

Pokud projde návrh hospodářského výboru, musí se upravit C3 kvůli přečíslování odstavců, tam by to pak nebylo v odstavci 2, ale v § 37, a u pozměňovacího návrhu G2 se v případě schválení upraví věta, uvede do množného čísla, tzn. "žadatelé, kteří se podrobují".

Dále v tabulce 2, údaj 2 druhá etapa přeřadit ze sloupce "Minimální provoz" do sloupce "Střední provoz". Tam došlo k jednoznačnému pochybení, že vlastně je to v jedné kolonce a patří to do druhé. Je to jenom název.

To by byly všechny legislativně technické a gramatické chyby, které se podařilo ještě nalézt, a potom pokud by byl souhlas, bych je nechal schválit. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji navrhovateli a zpravodajovi. A nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Navrhl bych proceduru, kterou jsem se snažil co nejvíce zjednodušit, protože jsem přesvědčen, že tento zákon už je tak dlouho v Parlamentě, že všichni o něm všechno vědí a všichni, kteří k němu chtěli dát nějaký návrh, tak určitě dali. To znamená, nejdříve bych navrhl hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Sehoře, to je pozměňovací návrh E1. Pokud projde, je potom nehlasovatelné A28 v komplexním návrhu hospodářského výboru. Pokud neprojde, musel by se pozměňovací návrh pana poslance Brouska C3 hlasovat s legislativně technickou úpravou, která byla uvedena.

Jako další navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru jako o celku. Pokud by prošel pozměňovací návrh pana poslance Sehoře, musel by se z tohoto celku vyčlenit pozměňovací návrh A28, který vlastně to E1 ruší.

Dále by se hlasovalo o pozměňovacích návrzích B1 a B4; o těchto pozměňovacích návrzích by se hlasovalo společně, protože všechny tyto návrhy souvisí vlastně se zdravotním školením, o kterém tady mluvil pan ministr. Souhlas předkladatele jsem si ověřoval - je.

Potom by se hlasovalo o pozměňovacích návrzích pana poslance Brouska C1, C2 a C3 samostatně. Pokud by bylo odhlasováno E1 muselo by se zase hlasovat s legislativní úpravou.

Dále jsou tu pozměňovací návrhy pana poslance Vlčka, který dává pět pozměňovacích návrhů, čtyři jsou v původním textu a jeden je v dodatku. Všechny tyto návrhy mají souhlasné stanovisko předkladatele, čili mohly by se hlasovat zase dohromady. Pan poslanec Vlček, pokud jsem se informoval, s tím souhlasí. A naposled by se hlasovalo o návrzích E1 a E5 pana poslance Sehoře. Pak by zbývalo celý zákon odhlasovat jako celek, samozřejmě s tím, že by se odhlasovaly legislativně technické úpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji panu zpravodajovi. Dovolíte-li, dal bych o tomto způsobu hlasování hlasovat. Je sněmovna připravena?

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s návrhem zpravodaje na tuto proceduru hlasování, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 323 z přítomných 167 poslanců 148 hlasovalo pro, jeden proti. Návrh procedury hlasování byl přijat.

 

Prosím pana zpravodaje, aby teď už postupně navrhoval jednotlivá hlasování. Prosím o soustředění všech pánů poslanců, protože se jedná o relativně komplikovanou proceduru a bylo by dobře, abychom ji zvládli.

Čili rozumím tomu, jestli si to dobře pamatuji, že se má nejdříve hlasovat o bodu E1. Je to tak?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Ano, je to přesně podle procedury, paměť má pan předseda vynikající. Chtěl bych říci, že předkladatel s tímto návrhem souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, čili zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 324 z přítomných 167 poslanců 158 bylo pro a nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Tímto hlasováním se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh A28 v pozměňovacích návrzích hospodářského výboru, to znamená, pokud teď budeme hlasovat o hospodářském výboru jako o celku, bude to mimo pozměňovací návrh A28. To znamená, teď bych navrhl hlasování o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru jako o celku mimo pozměňovací návrh A28.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, myslím, že všichni rozuměli. Prosím o stanovisko pana navrhovatele.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Souhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan zpravodaj?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Zpravodaj souhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť tiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 325 z přítomných 167 poslanců bylo 160 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Jako další hlasování bylo v proceduře navrženo hlasování o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Jungové. To jsou návrhy B1 a B4, které jsou vlastně podávány jako jeden návrh a není možné je schvalovat jednotlivě. Je to o zdravotní přípravě. Stanovisko předkladatele?

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Nesouhlasné.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 326 je z přítomných 167 poslanců 17 pro, 136 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Jako další bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Brouska, to jsou pozměňovací návrhy C1, C2, C3. Hlasovali bychom jednotlivě. Stanovisko k pozměňovacímu návrhu C1?

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Nedoporučuji.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 327 z přítomných 168 poslanců 15 pro, 135 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Hlasování o bodu C2. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Nedoporučuji.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Zpravodaj nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 328 z přítomných 168 poslanců 49 pro, 108 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Konečně bod C3. Stanoviska?

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Nedoporučuji.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Zpravodaj nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 329 z přítomných 168 poslanců 49 pro, 110 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP