(11.10 hodin)

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh C8.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Zpravodaj také doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 308 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 308 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 165 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh C9.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Nedoporučuji.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Výrazně nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 309 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 309 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovili 2 a 163 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh C10.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Nedoporučuji.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 310 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 310 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovili 2 a 159 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh C11.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Nedoporučuji.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Také nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 311 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 311 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovil jeden a 158 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh pod písmenem D.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Já také doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 312 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 312 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 137 a 4 byli proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh E2.4.(?)

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Nedoporučuji.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 313 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 313 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovili 2 a 138 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh E3.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Nedoporučuji.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 314 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 314 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovili 3 a144 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh E5.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Spíše doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 315 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 315 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 163 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh pod písmenem F.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Nedoporučuji.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 316 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 316 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 50 a 109 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Posledním návrhem je návrh pod písmenem G.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Nedoporučuji.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 317 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 28 a 115 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, já se vás pouze pro kontrolu zeptám: Bylo hlasováno o bodu B2?

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Bylo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Bylo. Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, podle sněmovního tisku 518, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 318 a ptám se, do je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 318 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 167 a jeden byl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, dalším bodem našeho programu je

 

116.
Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1960 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
/sněmovní tisk 542/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Otakar Motejl a zpravodajka ústavně právního výboru Jitka Kupčová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 542/2.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Táži se, zda navrhovatel či zpravodajka mají závěrečná slova. (Zpravodajka dává najevo, že nežádá o závěrečné slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Děkuji, ne.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že hlasování o pozměňovacích návrzích tohoto návrhu zákona bude velmi jednoduché, protože byly vzneseny pouze pozměňovací návrhy ústavně právního výboru, které jsou uvedeny v tisku 542/2 pod písmenem A, a pozměňovací návrh pana poslance Matulky, který je uveden v tomtéž tisku pod písmenem B1. Navrhuji, abychom o pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru hlasovali odděleně, a to nejdříve o pozměňovacím návrhu A1 a A2 společně, tyto dva návrhy spolu souvisejí, a potom o pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru uvedeném pod písmenem A3. Naposledy navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Matulky.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pokud nikdo nic nenamítá, budeme postupovat touto metodou. Vidím tady menší počet poslanců, já vás všechny pro jistotu odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP