(pokračuje Hanačíková)

Dále pak C4 až C11, návrh D, dále pak E2, E4, dalším je E3, E5, návrh S a posledním je pozměňovací návrh G.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, jsou-li nějaké připomínky k návrhu procedury, jak jej navrhla paní zpravodajka. Není tomu tak. Dám o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 295 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem procedury? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 295 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 147, nikdo nebyl proti.

 

Paní zpravodajko, přednášejte prosím jednotlivé návrhy a vyjadřujte se k nim spolu s panem ministrem.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Prvním je pozměňovací návrh B1, B3, B4, B5, B6; o B2 hlasovat nebudeme. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 296 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 296 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 71 a 78 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Pokud tento návrh nebyl přijat musíme hlasovat o návrhu A. Takže budeme hlasovat o návrhu A1 a A2. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 297.

Zahájila jsem sice hlasování pořadové číslo 297, ale vzhledem k tomu, že jsem zaznamenala technickou připomínku, prohlašuji hlasování číslo 297 za zmatečné.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Schválili jsme proceduru, kde jsme si řekli na návrh pana ministra, že budeme hlasovat o bodě B5 jako o prvním. Když ho přijmeme, vyloučíme tím bod A1. Nyní jsme proceduru nedodrželi.

Paní zpravodajka řekla, že se přiklání k návrhu pana ministra, který žádal, aby o B5 bylo hlasováno jako o prvním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To je pravda, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Já jsem ten B5 zahrnula mezi všechny pozměňovací návrhy B, takže jsem to nedala zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, domnívám se - abychom v tuto chvíli dodrželi schválenou proceduru - že bychom měli revokovat poslední hlasování a začíti hlasovat znovu. Já jsem hlasovala proti. Prosím proto někoho, kdo hlasoval pro tento návrh, aby dal návrh na revokaci. Vrátíme se tím na začátek.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Dávám návrh na revokaci tohoto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 298 a ptám se, kdo souhlasí s revokací tohoto návrhu. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 155, nikdo nebyl proti.

 

Naše předchozí hlasování bylo revokováno a začínáme hlasovat znovu zcela od počátku. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Dávám tedy hlasovat o návrhu B5. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 299 a ptám, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 160, nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Dalším návrhem k hlasování bude návrh B1, B3, B4 a B6. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 300 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 pro vyslovilo 88 a 66 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Tím pádem se návrh A2 stává nehlasovatelným. Dále máme návrh C1 a E1, které jsou stejné. Navrhuji hlasování současně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejsem si jistá, paní zpravodajko, zda se dá hlasovat o dvou stejných bodech současně. Spíše se přikláním k praxi, že se hlasuje pro ten, který byl předložen jako první. Ale je to de facto jedno. Myslím, že je to technicky přesnější. Tedy bod C1. Prosím stanoviska.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 301. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 301 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 7 a 152 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Dalším návrhem je návrh C2. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 302 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 31 a 126 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Dále návrh C3. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 303 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 303 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovili 4 a 137 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh C4. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 304. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 304 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovili 3 a 146 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh C5. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj výrazně nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 305 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 305 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovil jeden a 157 bylo proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh C6. Pan ministr doporučuje, zpravodaj neutrální, spíše doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 306 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 306 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 158, jeden byl proti.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Návrh C7. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 307 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 307 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovil jeden a 145 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP