(10.20 hodin)

(pokračuje Václavek)

O částce budeme napřed hlasovat orientačně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě jednou pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já tedy znovu upřesním svůj návrh. Navrhuji, aby se hlasovalo k bodu A2 v části, která zní "k bodu 3, se slovo výše nahrazuje slovy způsob stanovení" - hotovo. To je první hlasování. Pak další hlasování orientační.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Budeme hlasovat o bodu A2 v té části, kde se slovo "výše" nahrazuje slovy "způsob stanovení". Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Jiří Václavek: Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 269 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 269 tento návrh byl přijat, když z přítomných 173 se 138 vyslovilo pro, 35 proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Nyní se dostáváme ke druhé části tohoto návrhu, kde napřed předpokládám, jak jsem navrhoval, orientační hlasování o částkách 50 tisíc resp. 25 tisíc za kalendářní rok maximum členského příspěvku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 270, které zahajuji, se ptám, kdo se v orientačním hlasování vyslovuje pro částku 25 tisíc.

Částka 25 tisíc získala v orientačním hlasování pořadové číslo 270 46 hlasů.

 

Prosím, abychom se v hlasování pořadové číslo 271, které zahajuji, vyslovili, kdo podporují částku 50 tisíc.

Konstatuji, že částka 50 tisíc získala v hlasování pořadové číslo 271 116 hlasů, bude se tedy o ní hlasovat jako o první.

 

Poslanec Jiří Václavek: Navrhuji hlasovat o znění s částkou 50 tisíc Kč za rok, tedy o druhé části bodu A2. Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 272 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 272 tento návrh byl přijat, když ze 173 přítomných se 114 vyslovilo pro, 54 proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu A4, čímž se zároveň rozhodne o návrzích B2 a C3. Navrhuji opět napřed orientační hlasování, kde návrh A4 hovoří o 50 tisících a návrh C3 kolegy Krásy o 10 tisících pro maximální výši darů bez formálního průběhu na základě darovací smlouvy, tak jak je to uvedeno v § 17A.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy orientačně hlasovat mezi částkou 10 tisíc a 50 tisíc.

V orientačním hlasování pořadové číslo 273 se ptám, kdo preferuje částku 50 tisíc.

Částka 50 tisíc získala v orientačním hlasování pořadové číslo 273 130 hlasů.

 

V hlasování 274, které zahajuji, se ptám, kdo preferuje částku 10 tisíc.

Částka 10 tisíc získala v orientačním hlasování pořadové číslo 274 z přítomných 173 poslanců 41 hlasů.

 

Jako o první tedy budeme hlasovat o částce 50 tisíc, takže o bodu A4.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 275 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 275 tento návrh byl přijat, když z přítomných 173 poslanců se 133 vyslovilo pro a 37 proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Tím jsme podle mého názoru učinili nehlasovatelnými návrhy B2, C3, C2 a C6. Navrhuji hlasovat o návrhu A5, kterým zároveň rozhodneme o C5 a A3. Stanovisko předkladatele je záporné, stanovisko zpravodaje je doporučující. Omlouvám se, u A5 je stanovisko zpravodaje rovněž zamítavé.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 276 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 276 tento návrh nebyl přijat, když ze 173 přítomných se 54 vyslovilo pro, 109 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Tím jsme zároveň rozhodli o C5 a A3. Navrhuji dále hlasovat o D1 kolegy Bendy, který je kontroverzní s návrhem B11 rozpočtového výboru. Zde opět navrhuji udělat nejprve orientační hlasování. Jde o to, jestli za mandát do krajského zastupitelstva má být podle návrhu rozpočtového výboru částka 150 tis. ročně, nebo podle návrhu kolegy Bendy 250 tisíc ročně.

 

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat orientačně o těchto dvou částkách.

 

V hlasování pořadové číslo 277 se ptám, kdo preferuje částku 250 tisíc.

Částka 250 tisíc získala v orientačním hlasování pořadové číslo 277 143 hlasů.

 

V hlasování pořadové číslo 278 se ptám, kdo preferuje částku 150 tisíc.

Částka 150 tisíc získala v orientačním hlasování pořadové číslo 278 z přítomných 173 30 hlasů.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Bendy pod bodem D1. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Jiří Václavek: Stanovisko předkladatele je neutrální, stanovisko zpravodaje je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 279 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 279 byl tento návrh přijat, když ze 173 přítomných se 154 vyslovilo pro a 8 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Václavek: Nyní navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu B11 s tím, že částka byla upravena podle pozměňovacího návrhu D1. Stanovisko předkladatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 280 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 280 tento návrh byl přijat, když ze 173 přítomných se 146 vyslovilo pro, nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP