(9.50 hodin)

Poslanec Marek Benda: Aniž bych chtěl dělat zmatek, kladu otázku, jestli se o bodech A2 a B6, tzn. o účinnostech, nemá hlasovat orientačním způsobem.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Nemám nic proti tomu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je to možné, není to nutné. Pokud to pan zpravodaj navrhne, já to rozhodně nebudu zpochybňovat.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Myslím, že je výhodnější nechat orientační hlasování proběhnout než diskutovat o tom, jestli je to vhodné nebo nevhodné, protože to orientační hlasování bude rychlejší.

Takže paní předsedkyně, doporučuji vám, abyste nechala orientačně hlasovat, zda poslanci preferují pozměňující návrh, pokud jde o účinnost, pod písmenem A2, kde je "Ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení", anebo bod 6 písmeno B: "Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni vyhlášení."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nebudu dávat hlasovat o proceduře k hlasování, neboť se jedná o velmi jednoduché a průzračné hlasování, kde nejsou žádné komplikace.

Zahájíme hlasování tedy tím, že rozhodneme orientačně mezi bodem A2 a B6. Nejprve tedy prosím, aby se vyslovili ti, kteří podporují variantu A2. Prosím stanoviska.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Za vládu kladné, A2.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Nechávám na posouzení sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 259 a ptám se v orientačním hlasování, kdo z poslankyň a poslanců podporuje bod A2.

Varianta A2 získala v orientačním hlasování 67 hlasů z přítomných 165.

 

Varianta B6. Prosím stanoviska.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: To je naprosto stejné, ty varianty jsou rovnocenné. Také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan zpravodaj?

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Nechávám na posouzení sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 260 a ptám se, kdo preferuje bod B6.

Bod B6 získal v orientačním hlasování z přítomných 166 107 hlasů, bude tedy první, o kterém budeme hlasovat.

 

V hlasování pořadové číslo 261 tedy budeme rozhodovat o tom, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem uvedeným pod bodem B6.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 261 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové čísloo 261 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 158 a 3 byli proti. Bod B6 tedy byl schválen a bod A2 se stal nehlasovatelný.

 

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Chci uvést, že bod 1 písmeno A je totožný s vládním návrhem, takže není důvodu o něm hlasovat. Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení ústavně právního výboru, čili pod písmenem B, až na bod 4 a 6, který už byl přijat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže body B1 až 3 a bod 5 budeme hlasovat najednou. Prosím stanoviska.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Souhlas.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Zpravodaj rovněž doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 262 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 262 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 145 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Kladné.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Zpravodaj rovněž doporučuje, neboť je to jeho návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 263 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 263 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 81 a 84 bylo proti.

 

Prosím, pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Budeme nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B bod 4.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Neutrální.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 264 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 264 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 90 a 56 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Paní předsedající, pozměňovací návrhy byly projednány a schváleny, lze hlasovat o návrhu zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona, a protože se jedná o ústavní zákon, je k jeho přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců. Prosím nastavit kvorum na 120. Děkuji.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky podle sněmovního tisku 502 ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 265 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 265 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 149 a 21 bylo proti.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Blahopřeji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

97.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb.,
zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb.,. zákona č. 117/1994 Sb.,
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., a zákona č. 322/1996 Sb.,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 513/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Václavek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 513/3.

Otevírám rozpravu a ptám, se zda se do ní někdo hlásí. Je tomu tak. Pan poslanec Marek Benda má slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, paní místopředsedkyně, jenom jednu drobnost spíše pro zpravodaje. Protože jsem navrhl, aby se v usnesení ústavně právního výboru hlasovalo zvlášť o bodu A5, tak upozorňuji, že bych doporučoval, aby se v takovém případě hlasovalo zvlášť i o bodu A3, resp. aby body A3 a A5 byly hlasovány současně, protože A3 je fakticky jenom legislativním promítnutím přijetí bodu A5, který já doporučuji nepřijmout. Takže abychom se nedostali do komplikace. Ony se tam ty odkazy na paragrafy možná budou muset také upravovat, ale A3 a A5 by mělo být hlasovány současně zvlášť.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP