(14.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím panu poslanci Martínkovi, že chce bod 88 na zítra 24. 5. a body 85, 86, 121, 122, 123, 124, 125 na 30. 5. Zítra už ale máme předřazeno devět bodů a před chvílí jsme schválili, že po pevně zařazených bodech přednostně body 55 a 65, a pak návrhy zákonů ve třetím čtení.

Co navrhujete ve srovnání s tím, co jsme před chvílí odhlasovali?

 

Poslanec Radko Martínek: Jestli správně počítám, devět tisků je ve třetím čtení, potom dva předřazené body - 10 a 11. Bod, který jsem navrhoval jako 10, měním na bod č. 12. Bude to první tisk ve třetím čtení z ostatních tisků.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili bod 88 chcete jako první bod proti tomu, co jsme minule schválili jako začátek prvních bodů. Je to tak?

 

Poslanec Radko Martínek: Ano.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zdá se mi to poněkud zvláštní, když jsme si dali vědomě a promyšleně seřazení bodů zítra od prvního do dalšího. Je to ale návrh, dám o něm hned hlasovat.

Bylo by možné, aby se páni poslanci Bláha, Kuneš a další věnovali hlasování?

Pan poslanec ministr Špidla má náhradní kartu č. 15.

Dám hlasovat o tom, zda si sněmovna přeje, aby bod 88, tj. regionální rozvoj, se stal bodem č. 12 zítřejšího dne po devíti bodech třetího čtení a po dvou bodech předřazeného prvního čtení? Chcete to ještě upřesnit?

 

Poslanec Radko Martínek: Aby nedošlo k mýlce, potvrzuji, že je to 12. bod na středu tento týden. Zbývající body jsou na příští středu, tj. 31. 5.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, to jsem si stačil poznamenat.

 

Zítra jako 12. bod zítřejšího jednání bod 88.

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 169 poslanců 106 pro, 35 proti. Návrh byl přijat.

 

Dále šlo o přesun bodů 85, 86, 121, 122, 123, 124 a 125, vesměs body ministra financí, na středu 30. května.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 171 poslanců 95 pro, 42 proti. Návrh byl přijat.

 

Dále se k pořadu schůze přihlásila paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po dohodě s ministrem spravedlnosti…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana poslance Nečase a Bendla o klid.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: …navrhuji vyřazení bodů 50 a 51 schváleného pořadu jednání - jedná se o vládní návrh zákona o soudech, tisk č. 539, a vládní návrh zákona o soudcích a přísedících, tisk 540 - z pořadu této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně mi to vzorně dala písemně, mohu to inteligentně přečíst. Je to návrh vyřadit body 50 a 51 z pořadu této schůze.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 171 poslanců 160 pro, 2 proti. I tento návrh byl přijat. Děkuji.

 

Tím jsme vyřešili tyto procedurální otázky a vracíme se k bodu 43, který byl v pátek přerušen.

Nevracíme se. Pane předsedo, hlaste se příště dříve, pokud možno písemně.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedo. Dovoluji si upozornit na problém, který nastal s číslováním jednotlivých bodů, jak jsme schválili přesunutí na zítřek jako bod 10. Jedná se o tisk 609, ochrana utajovaných skutečností. Číslování nesouhlasí se schváleným programem. Abych to zjednodušil, navrhl bych, aby byly projednávány body 54 a 55 zároveň, protože spolu souvisí a měla by k nim být vedena společná rozprava. Navrhuji, aby body 54 a 55 byly zařazeny zítra. Doplnit bod 53 zítra jako bod 11.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Implikuje to, že předchozí bod, který jsme schválili jako 12, bude bodem 13. Mohu nechat o tom hlasovat, nebo se chcete do toho vmísit chaotizujícím návrhem, pane poslanče?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP