Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
23. května 2000 ve 14.06 hodin

Přítomno: 186 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji pátý jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, s tím, že pan poslanec Jiří Maštálka má náhradní kartu č. 13 a pan poslanec Josef Mandík náhradní kartu č. 12. (Hluk v sále.)

Prosím o klid.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali z důvodu zahraničních cest páni poslanci Rostislav Čevela, Petr Matějů a Jaroslav Skopal a z důvodu nemoci, lázeňské péče či rodinných důvodů páni poslanci Václav Grulich, Petr Pleva, Květoslava Čelišová a Taťána Jirousová. Na zasedání Ústavního soudu je ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, na zasedání NATO ve Florencii je ministr zahraničních věcí Jan Kavan, kterého jsem však před deseti minutami viděl na velvyslanectví Slovenské republiky v rámci recepce při účasti slovenského ministra, stejně tak jako vidím "nemocného" pana poslance Petra Plevu, který kypící zdravím stojí zde v jednací síni. Ani o panu ministrovi Janu Kavanovi si tedy nemyslím, že je v zahraničí, a prosím, aby byla vyjasněna jeho omluva z dnešního zasedání, protože jsem s ním před deseti minutami mluvil. V zahraničí je i pan ministr Miloš Kužvart. Nemocen je podle slov předsedy jeho poslaneckého klubu i pan poslanec Miloslav Ransdorf. (Šum v sále.)

Paní poslankyně, páni poslanci, prosím o klid.

Chtěl bych vám sdělit, že po mé dnešní poradě s místopředsedy sněmovny a s předsedy poslaneckých klubů si vám dovoluji předložit následující procedurální návrhy. (Hluk v sále.)

Prosím, abyste poslouchali, abyste věděli, o čem budeme hlasovat.

Navrhuji, abychom zítra 24. května po již pevně zařazených bodech přednostně projednali body 55 a 65, což jsou návrhy zákonů v prvním čtení, u kterých je snaha, aby byly zrychleně projednány, a pak bychom zařadili projednávání návrhů zákonů ve třetím čtení v takovém pořadí, jak byly projednávány ve čtení druhém.

Doufám, že rozumíte tomuto mému návrhu. Předpokládám, že jste to projednávali i ve svých poslaneckých klubech, protože jsme o tom dnes ráno jednali.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento procedurální návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 144 poslanců 117 hlasovalo pro a 4 byli proti. Návrh byl přijat. Touto formou budeme tedy zítra jednat.

 

Dále se k programu schůze přihlásil pan poslanec Radko Martínek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolil bych si navrhnout některé změny projednávání tisků v Poslanecké sněmovně, a to po dohodě s panem ministrem Lachnitem a místopředsedou vlády panem Mertlíkem.

Na středu 24. května jako 10. bod navrhuji sněmovní tisk 470, což je 88. bod schváleného pořadu jednání sněmovny, a na středu 30. května, tj. na příští středu, 7 tisků v tomto pořadí: jako bod č. 1 tisk 434, bod programu 85, jako 2. tisk 435, bod programu 86, jako 3. tisk 531, bod 121, jako 4. tisk 532, bod 122, jako 5. tisk 533, bod 123, jako 6. tisk 537, bod 124 a jako 7. tisk 536, což je bod 125 schváleného programu jednání. Jedná se ve všech případech o třetí čtení těchto zákonů.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP