(10.40 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: V tom případě následuje hlasování o alternativě b) pod písm. I (L?). Zdá se, že jsou pochybnosti o tom, co hlasujeme. Pokusím se je objasnit. Vládní návrh zákona v mém návrhu obsažené instituce, kterými jsou Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad, pro navrhování zákona o státním rozpočtu na rozdíl od dnešního stavu podřizuje návrhu Ministerstva financí. Do dnešního dne tyto instituce kromě návrhu Ministerstva financí předkládaly svůj vlastní návrh rozpočtu, o kterém potom jednal organizační výbor, rozpočtový výbor atd. Můj návrh (smích v sále), můj návrh obsažený ve čtyřech variantách odstupňovaně tento stav vrací do původního stavu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, já vím, že k obveselení všech, ale opravdu se přiznám, že jsem chtěl hlasovat pro a zjistil jsem, že tam nebylo žádné hlasování. Takže nevím, jak se to stalo. Takže prosím o možnost zopakovat hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan předseda zpochybnil hlasování číslo 345. Je tady námitka.

 

Já se sněmovny táži, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 346 z přítomných 170 poslanců pro 160, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opětovně hlasovat o návrhu pana poslance Vlastimila Tlustého - alternativa a). Je to už čtvrté hlasování, doufám, že už poslední.

 

Zahájil jsem hlasování a táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 347 z přítomných 167 poslanců pro 85, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Opět počkáme na zkontrolování sjetin o hlasování. Není námitek k poslednímu hlasování. Konstatuji ještě jednou, že tento návrh byl přijat, a prosím pan zpravodaje o dokončení procedury.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Závěrečným je hlasování o usnesení jako celku - o zákonu jako celku - pardon.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, podle sněmovního tisku 433, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Táži se kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 348 z přítomných 170 poslanců, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím třetí čtení i bod č. 73 a budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod

 

74.
Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR
a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky),
ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb.,
zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb.,
zákona č. 189/1993 Sb., zákona č 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb.,
zákona 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb.
/sněmovní tisk 313/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Ivan Pilip a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vlastimil Tlustý. K tomuto návrhu zákona nebyly předneseny pozměňující návrhy.

Otevírám rozpravu a vidím, že se jako první do ní přihlásil navrhovatel pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Já bych rád navázal na své vystoupení v rámci diskuse o minulém bodu, kdy jsem avizoval, že v případě, že ta klíčová pasáž mého návrhu bude přijata v rámci jednoho z pozměňovacích návrhů k minulému tisku, tzn. 433, tak že navrhnu, aby můj návrh byl z jednání stažen, protože jeho podstata bude tímto naplněna. Vzhledem k tomu, že se tak přijetím návrhu č. 10 a 12 stalo, tak navrhuji stáhnout můj bod z projednávání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan navrhovatel navrhuje stažení tohoto návrhu zákona z projednávání ve třetím čtení. Je to procedurální návrh, já seženu poslance z přilehlých místností, abychom podrobili tento návrh hlasování.

Než přistoupíme k hlasování, vidím přihlášku pana poslance Exnera.

 

Poslanec Václav Exner: Já prosím, aby byl návrh upřesněn. Jestli se nepletu, jednací řád neumožňuje stažení návrhu zákona ve třetím čtení a je potřeba upřesnit, co se navrhuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže já poprosím pana poslance Pilipa, aby upřesnil svůj procedurální návrh na mikrofon, abychom ho měli zaznamenaný.

 

Poslanec Ivan Pilip: K procedurální diskusi upřesňuji - stažení tohoto bodu z programu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže se jedná o stažení projednávání tohoto bodu z programu této 24. schůze. Vyřazení z programu. Pan poslanec Exner se opět hlásí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP