(10.30 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko ke čtvrtému návrhu pana poslance Kučery je v obou případech záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 335 z přítomných 169 poslanců pro 9, proti 156. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pátý návrh pana poslance Kučery. Stanovisko pana ministra je záporné, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 336 z přítomných 169 poslanců 13 pro, 152 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Šestý a sedmý návrh pana poslance Kučery, jak jsem konstatoval v úvodu třetího čtení, je dle mého názoru nehlasovatelný. Předkladatel souhlasí.

Stanovisko pana ministra k osmému návrhu je záporné, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 337 z přítomných 169 poslanců pro 73, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko pana ministra k devátému návrhu pana poslance Kučery je záporné, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 338 z přítomných 169 poslanců pro 37, proti 122. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K desátému návrhu pana poslance Kučery je stanovisko pana ministra kladné, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 339 z přítomných 169 poslanců pro 108, proti 53. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslední návrh pana poslance Kučery - č. 11. Stanovisko pana ministra je záporné, zpravodaje rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 340 z přítomných 169 poslanců pro 34, proti 125. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následují pozměňovací návrhy pod písmenem L, které jsem předložil a u nichž se jedná o čtyři za sebou seřazené alternativy. Stanovisko pana ministra k alternativě a) je záporné, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 341 z přítomných 169 poslanců pro 86, proti 81. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím se staly alternativy b), c) a d) nehlasovatelné. Tím jsou podle mého názoru vyčerpány všechny předložené pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Podle mých poznámek se nehlasovalo na stránce 11 o pozměňovacím návrhu č. 8 pana poslance Kučery st.

(Hlasy z pléna: Hlasovalo.)

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nehlasovali jsme o návrzích 6 a 7, které byly nehlasovatelné, což pan předkladatel potvrdil. Proto možná nebylo zaregistrováno, že následovalo hlasování o bodu 8. Jsem přesvědčen, že hlasování proběhlo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ve svých záznamech jsem také nezjistil, že bychom nepodrobili žádný návrh hlasování.

Přesto k poslednímu hlasování podávám námitku sám sobě jako řídícímu schůze, zda je to možné, protože to zde ještě nezaznělo. Hlasoval jsem proti návrhu a ve sjetině mám ano. Podávám tedy námitku proti tomuto hlasování. U pana poslance Vlacha to bylo stejné.

 

Je zde námitka k hlasování pořadové číslo 341.

Kdo je pro přijetí této námitky, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 342 z přítomných 169 poslanců pro 153, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Pane zpravodaji, budeme opakovat poslední hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je to hlasování o alternativě a) pod písmenem L. Stanovisko pana ministra bylo záporné, zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Všechny vás odhlásím a požádám o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 343 z přítomných 166 pro 79, proti 80. Návrh k alternativě a) nebyl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Velmi se omlouvám, mačkal jsem, ale nerozsvítilo se.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Chci slyšet námitku nebo nenámitku.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vznáším námitku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Rozhodneme o ní v hlasování. Kdo je pro přijetí námitky, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 344 z přítomných 170 poslanců pro 153, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Budeme opět hlasovat o alternativě návrhu pana poslance Tlustého pod písmenem a).

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 170 poslanců pro 85, proti 81. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP