Neautorizováno !


 

(13.00 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to změna vůči tomu, co jsme zakceptovali. Je námitek vůči tomu, že bychom nyní hlasovali B7?

 

Poslanec Eduard Vávra: Pan kolega Vymětal to vyjmenoval jako A18 ve svém pořadí, takže proto chci hlasovat o B7.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já jsem to nezaregistroval v návrhu pana kolegy Vymětala, nicméně, pane zpravodaji, nechám to na vás.

Není-li námitek, abychom nyní hlasovali o bodu B7? Námitku nevidím. Budeme o tomto bodu rozhodovat. Stanovisko pana ministra neutrální, zpravodaj doporučuje.

 

Hlasování 254. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 187 poslanců pro 108, proti 68. Bod B7 byl schválen.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Eduard Vávra: Teď bychom hlasovali o bodech A, jak navrhl kolega Vymětal, A1, 3, 7, 8, 14, 15, 16, 18.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje kladné.

 

Zahájil jsem hlasování 255. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 186 pro 162, proti 19.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Eduard Vávra: A3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje také.

 

Hlasování číslo 256 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 186 pro 152, proti 24.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Eduard Vávra: A7.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra, zpravodaje také.

 

Hlasování 257 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 186 pro 153, proti 25.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Eduard Vávra: A8.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko ministra kladné, zpravodaje také.

 

Hlasování 258 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 186 pro 155, proti 23.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Eduard Vávra: Bod 14.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje kladné.

 

Hlasování 259 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 186 pro 176, proti 7.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Eduard Vávra: Bod A15.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje kladné.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 260. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 186 pro 180, proti jeden.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Eduard Vávra: Bod A16.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje kladné.

 

Hlasování číslo 261. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 186 pro 156, proti 22.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Eduard Vávra: Bod A18 je tím pádem nehlasovatelný, protože jsme odsouhlasili B7.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Souhlas navrhovatele tohoto pozměňovacího návrhu? Pan kolega Exner souhlasí s touto interpretací, takže prosím o předkládání dalších návrhů.

 

Poslanec Eduard Vávra: Teď bychom odhlasovali všechny body pod A, které jsme nehlasovali jako blok. Vyjma tedy bodu A18.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je kladné, zpravodaje kladné.

 

Hlasování číslo 262 rozhoduje o zbývajících bodech pod písm. A bez bodu A18. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 186 pro 184, nikdo proti.

 

Poslanec Eduard Vávra: Teď bychom hlasovali o bodě B8.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje kladné. Hlasujeme ve znění zpřesnění v rámci legislativně technické připomínky ve třetím čtení.

 

Hlasování číslo 263 rozhodne o tomto návrhu. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 186 pro 181, proti jeden.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní bychom hlasovali o legislativně technické úpravě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Rozhodneme o legislativně technické úpravě, kterou přednesl pan zpravodaj Eduard Vávra v rámci rozpravy ve třetím čtení. Tu část, která se nevztahovala k pozměňovacímu návrhu v bodě B8. Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje kladné.

 

Hlasování 264. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 186 pro 178, nikdo proti.

 

Pane zpravodaji, mám pocit, že jsme vyčerpali všechny návrhy. Je tomu tak?

 

Poslanec Eduard Vávra: Vyčerpali jsme všechny návrhy, takže můžeme hlasovat o vládním návrhu včetně pozměňovacích návrhů, které jsme teď přijali.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Není námitek proti tomu, že jsme vyčerpali vše, co mělo být hlasováno? Námitek není, takže přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovně vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., podle sněmovního tisku 432, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Hlasování číslo 265 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo souhlasí s tímto usnesením, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 184 pro 177, proti 3.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím tím projednávání bodu 111 a vyhlašuji polední přestávku do 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.09 hodin.)

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP